Secțiune

Uncategorized @ro

Secțiune

Scrisoare de poziție în contextul remunerării asistentelor personale și a asistenților personali

Platforma pentru Egalitate de Gen, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD)  și Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) atrag atenția asupra unei situații extrem de problematice și discriminatorii în care se află asistenții/-tele personali/-le și persoanele cu dizabilități severe în Republica Moldova. În ciuda rolului lor esențial în sprijinirea persoanelor cu dizabilități, acești profesioniști și profesioniste se confruntă cu provocări multiple, inclusiv subfinanțare și lipsa de recunoaștere adecvată a muncii lor.

Recent, aproximativ 2000 de asistenți personali și asistente personale din municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia au fost lăsați/-te fără un loc de muncă stabil. Decizia de reducere a salariilor și chiar de concediere a acestor angajați/-te esențiali/-le nu doar că subminează condițiile de viață ale celor mai vulnerabile segmente ale societății, dar evidențiază și o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități și ale asistenților/-telor lor personali/-le, majoritatea fiind femei.

Apreciem eforturile Ministerului Muncii și Protecției Sociale de a soluționa această problemă prin achitarea unei plăți unice asistenților/-telor personali/-le, însă aceasta reprezintă doar o soluție temporară. Situația necesită o rezolvare definitivă și durabilă.

Politizarea acestei probleme are un impact negativ asupra populației și poate întârzia găsirea unei soluții eficiente. Persoanele cu dizabilități care necesită îngrijire  se pot confrunta cu mai multe riscuri în absența acestei îngrijiri, inclusiv neglijarea nevoilor de bază, izolare socială și deteriorarea stării de sănătate.

Din acest motiv, facem următoarele solicitări către autorități:
Solicitări către Autoritatea Centrală (Ministerul Muncii și Protecției Sociale):

  • Revizuirea legislației existente pentru a asigura că nu există discriminare între beneficiarii/-ele serviciilor sociale din diferite regiuni.
  • Clarificarea responsabilităților financiare între guvern și autoritățile locale pentru a asigura fonduri suficiente pentru plata asistenților/-telor personali/-le în toate regiunile.
  • Încurajarea participării active a asistenților/-telor personali/-le și a beneficiarilor/-elor serviciilor sociale la elaborarea și implementarea politicilor care îi afectează.

Solicitări către Autoritatea Locală (Primăria Chișinău):

  • Revizuirea deciziilor de reducere a salariilor și de concediere a asistentelor și a asistenților personali.
  • Stabilirea unui mecanism de finanțare transparent și echitabil care să nu discrimineze pe baza locației, dizabilității sau genului.
  • Crearea unui plan de acțiune pentru asigurarea continuității serviciilor de asistență personală fără întrerupere.

Platforma pentru Egalitate de GenAlianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) și Coaliția pentru Incluziune și nNediscriminare (CIN) așteaptă cu interes un răspuns și speră într-o colaborare pozitivă care să pună drepturile și bunăstarea persoanelor cu dizabilități severe în centrul politicii sociale.

SCRISOAREA DE POZIȚIE poate fi consultată aici: 

Scrisoare de pozitie PEG_AOPD_CIN

In cadrul Adunării Generale a Platformei pentru Egalitate de gen din 26 decembrie 2019, a fost aleasă componenţa Biroului Permanent mandatul VI : Ana Gurău, Reprezentantă a Grupului…