Alătură-te

Aderarea la Platformă se realizează prin depunerea unui dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

  • CV- ul, copia buletinului de identitate a persoanei fizice sau copia certificatului de înregistrare a Asociației Obștești
  • Datele de contact a 2 persoane fizice sau juridice care cunosc domeniul şi nu sunt subiect al conflictului de interes – preferabil din cadrul Platformei
  • Cererea de aderare cu declararea asumării calităţii de membru al Platformei prin semnătură (în cazul organizațiilor se va aplica ștampila și semnătura organelor de conducere).

Dosarul se depune online la adresa de email: secretariat.platformadegen@gmail.com

Regulamentul Platformei, cererea de aderare și angajamentul pentru promovarea Egalității de Gen se anexează.