Amenințări, propuneri sau avansuri sexuale directe, comentarii indecente sau obscene, atingeri intenționate, nenecesare și nedorite, glume și aluzii cu tentă sexuală, priviri insistente asupra unor părți ale corpului, ocheade sau gesturi cu subînțeles, afișarea de poze, postere etc. ofensatoare din punct de vedere sexual

Scrie un comentariu