Mandatul V

La cea de-a IV-a Adunarea Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen, din 18 decembrie 2018, a fost votată componența Biroului Permanent pentru mandatul V.
La data de 11 ianuarie 2019 a avut loc prima ședință a Biroului Permanent, mandatul V. În cadrul ședinței, cu vot unanim, a fost aleasă Președintă a Platformei – Olga Bîtcă, reprezentanta Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, iar în funcția de Vicepreședintă a fost aleasă – Cornelia Călin, Analistă financiară a Asociaţiei Obştesti „Promo-LEX „.
Următoarea componență ai Biroului Permanent, mandatul V:
  1. Olga Bitcă, Președintă a Platformei pentru Egalitate de Gen, Reprezentanta Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului

  2. Cornelia Călin, Vicepreședintă a Platformei pentru Egalitate de gen, Analistă financiară a Asociaţiei Obştesti „Promo-LEX”

  3. Alina Andronache, Reprezentantă a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare
  4.  Valentina Bodrug-Lungu, Președintă a Asociaţiei Obştesti „Gender-Centru”

  5. Ana Gurău, Reprezentantă a Grupului de Inițiative Femeniste din Moldova
  6. Vitalie Meșter, Director CAJPD
  7. Loretta Handrabura, Președintă a Clubului Politic al Femeilor 50-5o

Secretariatul Platformei pentru Egalitate de Gen este găzduit de Gender-Gentru, Secretara Generală – Nina Lozinschi.