Mandatul I

VALENTINA BODRUG-LUNGU – Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Președinta Gender-Centru

VICTORIA  APOSTOL  – Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Coordonatoare, CReDO

ALINA  ANDRONACHE – Politoloagă

ALEXEI BUZU  – Director Executiv, CPD

CORNELIA CĂLIN – Analistă, Promo-LEX

ECATERINA MARDAROVICI  – Directoare Execuivă,  CPF 50/50

ELENA MESEAȚ– Directoare Executivă, AFAM