Opinii

Voluntariatul îți dă șansa de a oferi și primi experiența în diverse domenii dar cel mai mult te face să privești lumea mai larg. Voluntariatul înseamnă dorință, dorința de a face ceva, de a contribui la ceva, de a face o faptă bună, de a schimba anumite lucruri, de a ajunge la o viață mai bună! Egalitatea de gen înseamnă pentru mine posibilități egale pentru bărbați și femei. Odată ce vom avea șanse egale în domeniul social, economic, politic etc., fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, vom putea face alegerea pe care o dorim, fără a fi judecați de societate.

Cristiana Sîtnic
Voluntară/membră / Platforma pentru Egalitate de Gen

Am decis să mă alătur Platformei pentru Egalitate de Gen pentru că agenda acesteia mi-a amintit de motivele din care am plecat din Moldova. Dincolo de probleme precum corupția și sărăcia (care sunt, de fapt, aspecte ale aceleiași tendințe), mi s-a părut că o asemenea societate – fundamentalistă, închisă și confuză, m-ar demotiva prea mult pentru a reuși. Zece ani mai târziu, încă nu-mi regret decizia. Dar între timp, am mai învățat câte ceva și cred că e cazul să contribui.

Ana Gurău
Membra / Platforma pentru Egalitate de Gen

Egaliatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime optiunile fără a fi influiențați de sexul care îi aparține. Aspirațiile și nevoile diferite ale barbaților și femeilor trebuie să beneficieze de promovare egală.
Din păcate femeile încă sunt considerate inferioare bărbaților. În multe state ele sunt discriminate, fiind victime ale violenței, torturii și ale nedreptății. Din cauza steriotipurilor se ajung la etichetări care susțin ce e pentru femei și pentru bărbați.
Cred că fiecare persoană, femeie sau bărbat își poate autodefini rolul în familie, în politică, în societate, iar discriminarea de gen este o încălcare a dreptului omului.

Nata Scobioală
Jurnalistă / CurajTV

The future cabinet of ministers should be composed of as many women as possible. At least for the reason that in countries led by women, corruption is less spread or almost missing.

 

Antonița Fonari
PESIDENT / NGO CoUnsil

Mă deranjează că în rarele apariţii televizate şi dezbateri unde participă şi femei, ele sunt întrebate doar despre copii, probleme sociale, în cel mai bun caz – despre sănătate. Ce ele nu se pricep la chestii legate de sociologie, politologie şi geopolitică!? Politica este de genul feminin şi obligatoriu trebuie să fie făcută şi de femei!

Olga Nicolenco
Expertă / Gender

Lupta pentru democraţie şi pentru integrare europeană include şi acest indicator care se numeşte Participarea Echilibrată a Femeilor la procesele de luare a deciziilor.

Catinca Mardarovici
Președinta / Clubului Politic al Femeilor “50/50”

Egalitatea de Gen înseamnă libertate, respect și aprecierea fiecărui individ în parte și colectiv, indiferent de identitatea de gen avută.

Victoria Apostol
Founder / Group of Feminist Initiatives in Moldova

În urma scrutinului din 2015, prima concluzie ar fi că femeile, dar vorbim despre femeile alese în funcţia de primar, s-au dovedit a fi mai bune candidate prin experienţă, prin lucruri deja realizate şi, respectiv, succesul lor a fost mai mare la nivelul primăriilor

Andrei Brighidin
Director pentru Dezvoltare / Fundaţia Est-Europene

Mulţi spun că nu există impedimente ca femeile să se implice activ în viaţa politică şi în afaceri, însă acordarea şanselor egale nu înseamnă întotdeauna un tratament egal.

Alexei Buzu
Directorul Executiv / Centrul Naţional de studii şi informare pentru problemele femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare

Da, pentru multe femei din RM locul la masa de discuții rămâne a fi un deziderat. Din cauza mentalității ele încă mai au nevoie de a fi invitate acolo (fiind descurajate de societate de a se auto-invita), nemaivorbind de nivelurile de top unde ele înșiși trebuie să-și construiască masa propriu-zisă alias panelul de discuții. Avem nevoie de conștientizarea momentului că nu putem aduce schimbarea pe care ne-o dorim fără PARTICIPAREA VERITABILĂ a femeii și fără contribuția tuturor (și/și – femei/bărbați) la însuflețirea viziunilor/viselor femeilor și transformarea acestor viziuni în acțiuni concrete cap-coadă și cu impact.

Cornelia Călin
Analistă Financiară / Promo-LEX

Femeile reprezintă în jur de 52% din populaţie iar reprezentarea lor la nivel de parlament este de doar 20 %, la Guvern avem cinci femei ministre. Această problemă trebuie abordată împrimul rînd la nivel legislativ. Promovarea femeii în politică ar duce și la o creștere econimică a țării, reduce violența asupra femeii și ar sparge stereotipurile de gen.

Nina Lozinschi
Secretara Generală / Platforma pentru Egalitate de Gen

Există încă stereotipul că o femeie nu poate să conducă o instituţie, dar şi o serie de bariere structurale care limitează participarea femeilor în viaţa publică…Avem bărbaţi şi femei de calitate. Trebuie să tratăm pe fiecare din perspectiva calităţii şi nu a genului. Femeile nu trebuie să uite că au aceleaşi posibilităţi de afirmare ca şi bărbaţii”.

„Egalitatea de gen este unul dintre capitolele la care Republica Moldova rămâne restanțieră, iar politicienii trebuie să înțeleagă că aceasta e una dintre condițiile-cheie în dezvoltarea durabilă”

Valentina Bodrug-Lungu
Președinta / Platforma pentru Egalitate de Gen