Mandatul IV

La cea de a III-a Adunare Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen, din 29 septembrie 2017, a fost decis cu votul majorității membrilor mărirea numărului membrilor Biroului Permanent de la 7 la 9 persoane. Atstfel, a fost ales următoarea componență ai Biroul Permanent, mandatul IV:
  1. Vitalie Meșter, Director, CAJPD – Președintele Platformei pentru Egalitate de Gen
  2.  Valentina Bodrug-Lungu, Președintă, Gender-Centru – Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen 
  3.   Alexei Buzu, Director, CPD

  4. Alina Andronache, Politologă

  5.  Andrei Gaiu, Director executiv, TDV

  6.  Cornelia Călin, Analistă a finațelor partidelor politice, Asociaţia Obştească Promo-LEX

  7.  Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50

  8.  Olga Patlati, Președinta, ODFC
  9. Pancho ValchanovDirectorInReCo

Secretariatul Platformei pentru Egalitate de Gen este găzduit de Gender- Gentru, Secretara Generală – Nina Lozinschi.