Noi

Platforma pentru Egalitate de Gen (în continuare – Platforma) reprezintă o uniune benevolă de persoane fizice și juridice care acționează ca o voce activă și unitară pentru promovarea egalității de gen. Platforma a fost lansată la data de 19 iunie 2015. La moment Platforma are 44 de membri, fiind în continuare deschisă noilor membri.

Misiunea Platformei: promovarea egalității de gen în Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legal și asigurarea implementării adecvate a acestuia.

Viziune: crearea unei societăți egalitare și echitabile din perspectiva egalității de gen și a drepturilor omului.

Obiectivele Platformei se regăsesc în propunerile pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalității de gen 2014 – 2018, prezentate în Agenda Egalității de Gen și anume:

  • Promovarea participării şi reprezentării echilibrate a femeilor în politică;
  • Prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi a violenţei în familie;
  • Promovarea unui mediu propice pentru asigurarea egalităţii de gen pe piaţa muncii;
  • Promovarea antreprenoriatului feminin;
  • Promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea egalităţii de gen.

Platforma este condusă de către un Birou Permanent asistat de Secretariatul Platformei, care împreună facilitează promovarea egalității de gen în Republica Moldova, atât la nivel național, cât și la nivel local.

Scopul creării Platformei a fost cel de propulsare a setului de modificări legislative în domeniul asigurării egalității de facto dintre femei şi bărbaţi,proiectului de lege nr.180 pentru a fi votat în cea de a doua lectură de către Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, acțiunile de lobby și advocacy, activitățile de sensibilizare a opiniei publice, întâlnirile cu comisiile parlamentare și ministerele de resort realizate de către Platformă,  au determinat votarea proiectul de lege nr. 180, actualmente legea nr.71.

În perioada scurtă de activitate Platforma a reușit să se afirme și să devină o voce sonoră în domeniul egalității de gen.

Strategia Platformei pentru Egalitate de Gen 2016-2018          Agenda Egalitații de Gen  2014-2018