Mandatul VI

  1. Ana Gurău, Reprezentantă a Grupului de Inițiative Femeniste din Moldova
  2. Andriana Zaslaveț, CRVT ”Memoria”
  3. Cornelia Călin, Analistă financiară a Asociaţiei Obştească Promo-LEX, Președintă PEG
  4. Loretta Handrabura, Președintă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
  5. Olga Bîtcă, Centru de Resure în Drepturile Omului
  6. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă a AO Gender-Centru
  7. Veronica Lupu, Președintă a AO ”Femeia pentru Societatea Contemporană”,  Vicepreședintă PEG