În 2024, marcăm un deceniu de activism în cadrul Marșului Feminist, un timp în care am luptat neîncetat pentru drepturile și libertățile femeilor. Subiectul central al acestui an, „Violența sexuală nu o ascunzi sub covor”, este mai mult decât un slogan, este un apel la acțiune, o chemare la conștientizare și schimbare, sprijinită de statistici alarmante:

 • Zilnic, cel puțin 1 din 3 femei suferă de violență fizică, psihologică, sexuală sau economică din partea unui partener intim sau a unui membru al familiei.
 • Aproape 40% dintre femeile victime ale omorului sunt ucise de partenerii lor intimi.
 • 90% dintre victimele violului sunt femei, ceea ce subliniază un patern îngrijorător și persistent în violența de gen.
 • 80% dintre victimele violenței sexuale sunt agresate de persoane din cercul lor apropiat.
 • Din numărul total de persoane care s-au confruntat cu hărțuirea seuxală la locul de muncă:  11% dintre persoanele hărțuite la locul de muncă s-au confruntat cu forme grave de hărțuire, cum ar fi cerința de a întreține relații sexuale în schimbul unei recompense, aplicarea forței și/ sau utilizarea amenințărilor pentru a avea relații sexuale, 22% – cu forme medii (atingeri nepotrivite, săruturi fără permisiune, invitații la întâlniri amoroase etc.), iar 67% – cu forme subtile (limbaj cu conotație sexuală, priviri și gesturi nepotrivite etc.)
 • Peste 20% dintre elevele din învățământul profesional tehnic și studente s-au confruntat în ultimele 12 luni cu forme subtile de hărțuire sexuală cel puțin o dată la 2-3 luni.
 • Peste 90% din agresori refuză să își asume responsabilitatea, punând vina pe comportamentul victimei.

Aceste cifre nu sunt doar numere; ele reprezintă vieți, povești și traume reale. Violența sexuală rămâne o plagă în societatea noastră, adesea minimizată și ignorată, ascunsă sub covorul complicității și al tăcerii.
În acest an, marșul nostru este un simbol al rezistenței și al speranței. Este un tribut adus curajului supraviețuitoarelor și o declarație că nu vom tolera sau ignora această violență omniprezentă. Este un angajament că vom continua să luptăm pentru:

 • Un viitor în care nicio femeie nu mai trebuie să trăiască în frică de violență.
 • Sisteme de justiție care să protejeze victimele, nu să le stigmatizeze.
 • Educație și sensibilizare care să erodeze cultura violului și să promoveze respectul și consimțământul.

Facem apel la autorități să recunoască prezența persistentă a violenței sexuale în societatea noastră și să renunțe la încercările de justificare a cazurilor de violență. Este esențial să se întreprindă măsuri concrete și constante pentru a asigura o viață sigură pentru orice fată și femeie, indiferent de contextul în care se află: acasă, la locul de muncă sau de studii, pe stradă, în timpul consultărilor medicale sau în transportul public.

IMG_0639

Ne adresăm autorităților să demonstreze deschidere, empatie și dedicare totală în abordarea acestui fenomen. Ne-am săturat de pasarea responsabilităților între instituțiile statului. Vrem acțiuni, nu doar promisiuni. Vrem să vedem un angajament real în protecția și sprijinirea victimelor, și în prevenirea actelor de violență.

În acest moment, apreciem curajul fiecărei persoane care a ieșit în stradă pentru a se alătura marșului nostru. Prezența voastră aici este un semnal puternic că schimbarea este posibilă și că solidaritatea noastră poate genera acțiune. 

Astăzi, în fața acestei clădiri, ridicăm un manifest nu doar de cuvinte, ci de acțiune, un apel la schimbare, la justiție, la siguranță. Suntem aici pentru a aduce în atenția dumneavoastră o problemă gravă ce afectează societatea noastră: violența sexuală. Violența sexuală nu este doar o infracțiune individuală, ci un fenomen care subminează temeliile societății noastre, afectând viețile a nenumărate persoane. 

 • Solicităm implementarea unor programe de formare obligatorie pentru polițiști, procurori și judecători, axate pe gestionarea cazurilor de violență sexuală cu competență, sensibilitate și respect pentru drepturile și demnitatea victimelor. Aceste programe ar trebui să includă instruire privind tehnici de intervievare care minimizează revictimizarea și subliniază importanța consimțământului și a autonomiei victimei.
 • Cerem ca procedura de confruntare a mărturiilor să fie revizuită astfel încât victimele de violență sexuală să nu fie obligate să se confrunte direct cu agresorii lor. Această practică poate fi extrem de traumatizantă și poate descuraja victimele să raporteze agresiunile. Este crucial să se dezvolte metode alternative de colectare a probelor care să protejeze integritatea psihologică și emoțională a victimelor.
 • Reafirmăm principiul că victimele nu trebuie să demonstreze că sunt victime; în schimb, sarcina probei trebuie să cadă pe agresor. Este esențial să se schimbe paradigma investigațiilor, astfel încât abordarea să fie centrată pe victime și să se asigure că acestea sunt tratate cu respect și fără prejudecăți.
 • Solicităm dezvoltarea unei baze de date naționale care să includă informații despre persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale, accesibilă forțelor de ordine, cu respectarea legislației privind protecția datelor.
 • Aplicație Mobilă de Raportare: Lansarea unei aplicații mobile securizate pentru victime, care să permită raportarea incidentelor de violență sexuală direct către autoritățile competente, cu posibilitatea de a atașa dovezi digitale (fotografii, înregistrări audio/video).
 • Cerem ca Ministerul să vină cu inițiative legislative care să propună înăsprirea pedepselor pentru agresorii în cazurile de violență sexuală, inclusiv măsuri precum creșterea duratei de pedeapsă, introducerea sancțiunilor suplimentare precum deprivarea dreptului de a ocupa funcții publice, și alte sancțiuni care reflectă gravitatea acestor infracțiuni și servesc ca descurajare eficientă pentru potențialii agresori.

Suntem aici nu doar pentru a vorbi, ci pentru a cere acțiuni concrete, pentru a asigura că fiecare voce este auzită, că fiecare victimă este văzută, și că fiecare agresor este tras la răspundere. Suntem aici pentru dreptate, pentru siguranță, pentru viitor.

În fața acestui edificiu, în fața conștiinței societății, cerem Ministerului Afacerilor Interne să stea alături de noi, să fie vocea celor fără voce, să fie forța celor slabi, să fie schimbarea pe care dorim cu toții să o vedem în lume.

Această oprire în fața Primăriei nu este întâmplătoare. Ea reprezintă un strigăt colectiv pentru responsabilitate și acțiune. În calitate de Autoritate Publică Locală, Primăria are nu doar capacitatea, ci și datoria morală de a implementa politici, de a mobiliza resurse și de a iniția programe care să combată eficient hărțuirea sexuală și să asigure siguranța tuturor cetățenilor săi. 

 • Cerem ca Primăria să nu ignore sau să minimalizeze cazurile de hărțuire sexuală raportate în spațiile publice sau în cadrul instituțiilor afiliate. Este esențială adoptarea unei atitudini pro-active, asigurând investigarea promptă și eficientă a fiecărui caz, precum și oferirea de sprijin adecvat victimelor.
 • Cerem ca Primăria să integreze principii de planificare urbană care să asigure siguranța femeilor, inclusiv proiectarea spațiilor publice care să prevină izolarea și vulnerabilitatea. Acest lucru include îmbunătățirea iluminatului stradal, în special în zonele periferice, parcurile publice, aleile pietonale și alte zone unde iluminarea insuficientă poate crește riscul de infracțiuni.
 • Solicităm o monitorizare continuă a zonelor unde statistica arată o incidență crescută a infracțiunilor sexuale sau a tentativelor de acest gen. Pe baza datelor colectate, este crucial să se întreprindă acțiuni specifice pentru a reduce riscul, inclusiv prin creșterea prezenței poliției comunitare, instalarea camerelor de supraveghere și organizarea de patrule de siguranță în colaborare cu comunitățile locale.
 • Încurajăm dezvoltarea de infrastructuri urbane care să includă spații bine iluminate, trasee sigure pentru pietoni și acces ușor la serviciile de urgență, creând un mediu urban care promovează securitatea și bunăstarea tuturor cetățenilor, în special a femeilor și fetelor.

Facem apel la Guvernul Republicii Moldova să recunoască gravitatea și prevalența violenței sexuale în țara noastră și să ia măsuri imediate și eficiente pentru a combate această plagă.

IMG_0661

Apel la Acțiune:
 • Solicităm crearea și finanțarea centrelor multidisciplinare, unde victimele violenței sexuale să poată primi asistență medicală, psihologică, juridică și de suport social într-un singur loc. Aceste centre ar trebui să fie echipate cu personal calificat, pregătit să ofere sprijinul necesar, respectând confidențialitatea și demnitatea fiecărui individ și să fie în fiecare raion.
 • Cerem dezvoltarea unei baze de date naționale, care să includă statistici detaliate despre cazurile de violență sexuală. Această bază de date ar trebui să fie accesibilă autorităților competente și utilizată pentru a informa politicile publice, pentru a monitoriza progresul și pentru a aloca resurse acolo unde sunt cele mai necesare.
 • Insistăm pentru revizuirea și alinierea legislației naționale la standardele Convenției 190 a Organizației Internaționale a Muncii privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii. 
 • Solicităm integrarea educației sexuale cuprinzătoare în curricula școlară, educând tinerii despre consimțământ, respectul reciproc, relațiile sănătoase și drepturile lor. Educația sexuală este esențială pentru prevenirea violenței sexuale și pentru promovarea unei societăți informate și respectuoase.
 • Cerem programe obligatorii de formare pentru personalul din sistemul educațional, inclusiv profesori, consilieri și administratori, pentru a-i pregăti să identifice, să răspundă și să prevină cazurile de violență sexuală în mediul școlar.
 • Solicităm modificarea Codului Educației pentru a interzice explicit orice formă de violență sexuală, asigurând un mediu de învățământ sigur și propice pentru dezvoltarea tuturor elevilor, liber de hărțuire și abuz.
 • Cerem cu revizuirea și îmbunătățirea mecanismului de protecție a copiilor, astfel încât să răspundă rapid și eficient la primele semnale de alertă, asigurând protecție imediată și adecvată pentru fiecare copil vulnerabil. 
 • Solicităm implementarea unor proceduri clare, rapide și eficace care să prioritizeze bunăstarea și siguranța copiilor, garantând că niciun semnal de abuz, neglijare sau exploatare nu este ignorat și că fiecare copil beneficiază de intervenția rapidă și sprijinul necesar pentru a trăi într-un mediu sigur și îngrijitor.
 • Cerem elaborarea si aprobarea unui regulament timp de prevenire si combatere a tuturor formelor de discriminare, violență, hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, conform ultimelor modificări legislative

Ne-am oprit în fața Parlamentului pentru a solicita acțiune urgentă împotriva violenței sexuale. Acest flagel afectează mii de femei și fete din Moldova și este timpul să punem capăt acestei atrocități. Ne adunăm pentru a face apel la dumneavoastră, ca reprezentanții noștri aleși, să acționați în mod ferm și hotărât pentru a eradi violența sexuală.

Parlamentul nostru are cel mai puternic instrument pentru a aborda această problemă – controlul parlamentar. Acesta este un instrument prin care puteți monitoriza situația, interpela instituțiile responsabile și cere acțiuni concrete pentru a combate violența sexuală. Prin control Parlamentar, puteți monitoriza finalitatea cazurilor de violență sexuală. Anume controlul parlamentar ar putea asigura o aplicare mai riguroasă a legilor din domeniu, identificarea lacunelor existente, prevenirea oricărui abuz și neglijență în soluționarea și cercetarea cazurilor. Fapt ce ar ajuta la creșterea încrederii în sistemul judiciar și la asigurarea unei protecții adecvate pentru toți. 

De asemenea, solicităm crearea unei comisii parlamentare pe egalitate de gen, care să se axeze pe identificarea și implementarea soluțiilor legislative și politice necesare pentru a pune capăt violenței sexuale. Aceasta comisie ar avea rolul de a asigura cooperarea directa intre mai multi actori in vederea diminuarii inegalitatilor de gen si promovarii unui echilibru intre sexe in societate. Prin implicarea tuturor partilor interesate, comisia ar putea elabora strategii si initiative pentru combaterea discriminarii de gen si ar promova schimbari legislative menite sa asigure respectarea drepturilor femeilor si barbatilor. Astfel, comisia pentru egalitate de gen ar aduce un plus de transparenta si responsabilitate in adoptarea deciziilor legislative, contribuind la construirea unei societati mai echitabile si incluzive pentru toate sexele.

Adresăm apelul nostru către dumneavoastră, stând aici în fața Parlamentului, să luați măsuri imediate. Nu mai putem aștepta. Violența sexuală trebuie să fie o prioritate și vă rugăm să acționați acum.

Astăzi, încheiem unul dintre cele mai extraordinare evenimente – marșul feminist. Aș vrea să vă mulțumim tuturor celor prezenți pentru implicare și participare. Este impresionant să vedem atâția oameni uniți în lupta pentru egalitatea de gen. Astăzi, am spus „Nu!” violenței domestice și abuzului sexual. Am strigat în cor că femeile merită aceleași drepturi și oportunități ca și bărbații. Am arătat puterea noastră colectivă și hotărârea de a schimba lumea într-un loc mai echitabil pentru toți. Am fost martorii unei manifestări de solidaritate și susținere reciprocă, iar asta nu poate fi decât o victorie pentru mișcarea feministă. Dar lupta nu se încheie aici. Este doar începutul unei schimbări fundamentale în societate. Să nu ne lăsăm descurajați de provocările care vor apărea în calea noastră. Să ne amintim mereu de puterea pe care o avem atunci când suntem uniți. Să continuăm să ne susținem reciproc și să luptăm pentru drepturile noastre, precum și pentru drepturile celorlalte persoane marginalizate. Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest marș – organizatori, voluntari, susținători. Mulțumim tuturor femeilor și bărbaților care au avut curajul să își exprime vocea și să lupte pentru schimbare. Să nu uităm niciodată că suntem mai puternici împreună. Continuăm să ne susținem unii pe alții și să ne angajăm pentru un viitor mai bun, mai echitabil și mai inclusiv pentru toți. Vă mulțumesc!

 

Comentarii sunt blocate.