Eticheta

top

Browsing

Un acord de colaborare privind promovarea principiilor egalităţii şi echităţii de gen a fost semnat între Platforma pentru Egalitate de Gen și Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Astăzi, 18 ianuarie 2021, Platforma pentru Egalitate de Gen și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au semnat un acord de colaborare.  Platforma a fost reprezentată de către Președinta PEG Andriana Zaslaveț, iar Ministerului de către Secretara de stat Felicia Bechtoldt.

Pornind de la necesitatea stabilirii unei cooperări permanente şi reciproc avantajoase dintre Ministerul de resort, societatea civilă şi comunitatea internațională. Recunoscând importanța promovării egalității de gen în sfera publică, profesională şi personală prin îmbunătățirea cadrului legislativ şi monitorizarea implementării acestuia, și acționând în scopul realizării şi implementării activităților ce ţin de protecţia Drepturilor Omului, în general, şi promovarea principiilor egalităţii şi echităţii de gen, în particular, a fost semnat prezentul acord.

Documentul prevede colaboarea pentru fortificarea capacităţilor mecanismului instituțional în garantarea şi promovarea egalităţii şi echităţii de gen, prevenirea şi combaterea cazurilor de discriminare, hărţuire sexuală şi violenţă în bază de gen în activitatea instituţiei și asigurarea concilierii vieții profesionale  cu cea de familie.

1

La baza documentului semnat stau următoarele acte internaționale și naționale:
Convenţia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare faţă de Femei (1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 87/1994,
Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii, Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021,
Planul de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2017, în Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020, aprobat prin Legea nr. 51/2018,
Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021 şi
Planul de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2018.