La 14 septembrie 2021, Platforma pentru Egalitate de Gen, reprezentată de Cornelia Călin, Presedinta PEG, Loretta Handrabura, Președinta Clubului Politic al Femeilor 50/50, Renata Gradinara, Președinta Asociației AFINA, Valentina Bodrug-Lungu, Președinta Gender-Centru și Nina Lozinschi, Secretara generală a PEG  au avut o întrevedere cu  Marcel Spatari Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Discuțiile s-au axat în jurul oportunităților de colaborarea pentru promovarea şi asigurarea egalităţii de gen. O primă acțiune a fost identificarea necesității de fortificare a mecanismului instituțional în asigurarea egalității de gen, prin constituirea grupurilor coordonatoare gender şi consolidarea capacităţilor acestor, din cadrul ministerelor noi formate în contextul reformării structurii Guvernului. Un alt aspect important subliniat este identificarea unui mecanism de colaborare dintre mecanismul național pentru asigurarea egalității de gen cu autorităţile publice locale. Inclusiv opțiunea de reanimare a  Comisiei Guvernamentale pentru asigurarea egalităţii între femei și bărbați.

Ministrul Marcel Spatari a menționat deschiderea instituției pe care o reprezintă pentru promovarea formelor de feminin în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, precum și în alte acte normative adiacente.

A fost abordată problema necesității instituirii unui mecanism de monitorizare, supervizare și sancționare a proliferării sexismelor, violenței, incitării la discriminare, a discursului de ură și hârțuirii sexuale. În cadrul discuțiilor a fost menționată și necesitatea promovării platformei www.gender.monitor.md, o platformă online creată de PEG pentru cartografierea cazurilor de sexism din spațiul public și a cazurilor de violență împotriva femeilor din campania electorală. Platforma este un instrument extrem de important în denunțarea cazurilor de discriminare în bază de gen, raportarea sexismului din spațiul public și a mesajelor instigatoare la discriminare.

 

Scrie un comentariu