În ajun de 8 Martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) îndeamnă reprezentații și reprezentantele organelor legislative ale Republicii Moldova să renunțe la discursurile banale și să facă o schimbare simțită pentru femei.

„Observăm repetarea tradiției de a felicita reprezentantele genului feminin, însă fără a întreprinde acțiuni pentru a asigura egalitatea oportunităților pentru femeile și bărbații din țară”, menționează CPD într-un comunicat.

CPD a îndemnat reprezentații și reprezentantele parlamentului, președinției și guvernului să promoveze următoarele proiecte de legi:

1. Pachetul de legi cu măsuri eficiente de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă și în instituțiile educaționale de toate nivelurile. Fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme de hărțuire sexuală la locul de muncă.

2. Pachetul de legi privind reforma concediului de îngrijire a copilului pentru a încuraja implicarea taților. Concediul de îngrijire a copilului nu motivează tații să beneficieze de acest drept. Deși numărul de tați beneficiari ai indemnizației de îngrijire a copilului este în creștere, ponderea acestora este destul de mică comparativ cu cea a mamelor.

3. Modificarea legii cu privire la asigurarea egalității pentru a defini noțiunile de remunerare, muncă egală și muncă de valoare egală, dar și pentru a consolida mandatul instituțional al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității. În 2019, diferența salarială este de tocmai 14,4 %, ceea ce semnifică 36 de zile lucrătoare adiționale, neplătite, pe care o femeie trebuie să le lucreze pentru a avea un venit echivalent cu cel înregistrat de un bărbat în anul precedent. În valoare monetară, în 2019 o femeie a pierdut în medie 14 430 de lei din cauza acestui fenomen.

4. Pachetul de legi pentru ajustarea cadrului legislativ național la principiul transparenței salariale, conform celor mai bune practici din Uniunea Europeană amintește angajamentele asumate de către Republica Moldova prin semnarea Acordului de asociere UE-Moldova și Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă.

5. Modificarea legii cu privire la sistemul public de pensii pentru a elimina toate prevederile ce discriminează femeile. Pierderea financiară anuală a unei femei pensionare în 2019 a constituit în medie 5 038 de lei. În zonele urbane, decalajul în pensii devine mai pronunțat: în municipiul Chișinău pierderea financiară anuală a femeilor pensionare este de 11 430 de lei, fiind de două ori mai mare decât valoarea medie anuală la nivel național.

6. Pachetul legislativ de transpunere în legislația națională a tuturor angajamentelor legate de Convenția de la Istanbul. Ultimele estimări arată că aproape jumătate dintre femeile în vârstă de 18-74 de ani au fost supuse hărțuirii sexuale începând cu vârsta de 15 ani; trei sferturi din femeile din Moldova (73 %), care au avut vreodată un partener intim, au fost supuse unei forme de violență.

7. Modificarea Codului Educației pentru a permite finanțarea educației timpurii (a creșelor) de către autoritățile publice centrale. Lipsa acestor servicii îngreunează nespus de mult posibilitatea mamelor de a balansa viața profesională și cea de familie. Rata de ocupare a femeilor cu copii de vârstă preșcolară este cu 20 % mai mică comparativ cu cea a femeilor care nu au copii preșcolari.

8. Pachetul de legi care ar obliga toate autoritățile să identifice și să implementeze acțiuni ce ar reduce inegalitățile pe domeniile de competență. Majoritatea legilor, bugetelor, programelor și politicilor sunt adoptate fără a ține cont de modul în care acestea reflectă interesele și necesitățile bărbaților și femeilor.

Sursa: www.diez.md

Scrie un comentariu