Stimați reprezentanți și reprezentate ai/ale mass-media,

Prin prezenta scrisoare membrii și membrele Platformei pentru Egalitate de Gen își exprimă aprecierea pentru eforturile Dvs în promovarea egalității de gen. Instituțiile media au un rol incontestabil în promovarea valorilor democratice și non-discriminatorii, graţie faptului că acestea nu doar informează opinia publică, ci şi influenţează asupra mentalului colectiv prin comentariile şi luările de atitudine, prin interesul sau dezinteresul pentru un subiect.

Ținem să amintim că Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobată la 9 februarie 2006 de Parlamentul Republicii Moldova, stipulează foarte clar în capitolul II. „Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul public” condiţiile în ceea ce priveşte „Accesul egal la ocuparea funcţiilor publice” (art. 6.), „Egalitatea de şanse în domeniul electoral, în activitatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice”(art. 7). Rolul mijloacelor de informare în masă, indicat în art. 8. „Egalitatea de şanse în mass-media”, prevede:

“(1) Mass-media contribuie la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi materiale de depăşire a stereotipurilor gender.

(2) Orice discursuri şi materiale publice care prezintă imaginea femeilor sau a bărbaţilor în manieră de umilinţă a demnităţii lor se consideră inadmisibile şi se contracarează în conformitate cu prezenta lege.”

Conform rapoartelor de monitorizare, incluse în studiul Discursul public din perspectiva de gen în alegerile prezidențiale 2020, „Jurnalistele și jurnaliștii  de la mai multe instituții media au utilizat firesc un limbaj echilibrat în privința genului, respectiv și corespondențe feminine precum candidata, președinta, politiciana, ministra etc.”.

Rapoartele de monitorizare consemnează dominarea spațiului televizat și on-line de către bărbați. În cadrul emisiunilor televizate, dezbaterilor electorale prezența femeilor este dominată detașat de prezența bărbaților candidați, politicieni, reprezentanții delegați, precum și experții, comentatorii politici.  

În contextul celor menționate mai sus, solicităm ca în spațiul de emisie (atât în perioada electorală, cât și între scrutine) să fie prezentate și opiniile comentatoarelor politice, expertelor și formatoarelor de opinie, acest fapt fiind necesar și important  în asigurarea reprezentării echitabile a femeilor și bărbaților.

Cu respect și solidaritate,

Platforma pentru Egalitate de Gen

* 1. https://egalitatedegen.md/biblioteca/participarea-femeilor-in-politica/

*2.https://egalitatedegen.md/biblioteca/participarea-femeilor-in-politica/

Scrie un comentariu