Urmare a semnării, la data de 24 iunie 2022, a acordului de parteneriat Gender-Centru, Clubul Politic al Femeilor 50/50 și AO Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane – ODFC în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen vor implementa proiectul: „Acțiune umanitară feministă și localizată, finanțat de către Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară cu susținerea UN Women.

Proiectul va contribui la sporirea participării și leadership-ului feminin în planificarea și implementarea răspunsului umanitar. Circa 2.000 de femei și fete refugiate, dar și reprezentante al sociatății civile din țară vor deveni beneficiare ale acestui proiect.Slide4

Valentina Bodrug-Lungu, Directoarea Gender-Centru: „În contextul politicilor ONU, o atenție deosebită este acordată faptului că  femeile trebuie abordate nu doar ca victime, dar ca agenți ai schimbării. Iar noi trebuie să ne orientăm, acum spre capacitarea femeilor de a face față provocărilor. Proiectul nostru va fi implementat de mai multe organizații și vrem să introducem, această dimensiune feministă în consolidarea răspunsului la criza umanitară”.

WEB_UNW_2WPHF-57

Printre activitățile strategice ale proiectului sunt: ajutorul umanitar, crearea comitetelor de criză, Academia de Liderism Feminin pentru Pace, Granturi mici pentru sprijinirea femeilor care consolidează pacea, Program pentru prevenirea arderii profesionale, advocacy, evenimente publice.

Acordul de parteneriat a fost semnat în cadrul unui eveniment public organizat de UN Women Moldova.

Mai multe despre vizita delegație Fondului Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF) ONU, care a inclus reprezentanți ai guvernelor donatoare din Austria, Germania, Irlanda, Norvegia, Suedia și  Marea Britanie, în Republica Moldova în perioada 21-23 iunie 2022 citiți aici.

Scrie un comentariu