Reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, reformarea concediului de îngrijire a copilului, a concediului parental, extinderea serviciilor de creșă, acestea, dar și alte subiecte au fost discutate astăzi, 30 mai 2016,  în cadrul Forului de Politici Publice cu genericul: ”Cum asigurăm o piață a muncii prietenoasă mamelor și taților?”

Evenimentul a fost organizat de  Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, AFAM și Platforma pentru Egalitate de Gen și a avut drept scop identificarea unor propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ, care să permită concilierea activității profesionale cu viața familială. La dezbateri au participat deputați, reprezentanți ai ministerelor de profil, ai Confederației sindicatelor și patronatelor din Republica Moldova, ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare.

„Scopul nostru comun este să realizăm schimbări benefice, cu impact pe termen lung”, a menționat Liliana Palihovici, Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova

13243890_1112498872147249_5782914551058439379_o

Dafina Gercheva, coordonatoare rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite și reprezentant permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova a precizat că propunerile de politici trebuie să răspundă necesităților populației și familiilor, să respecte drepturile omului și fiecărui copil, să fie eficiente și implementate”

Prezentă la eveniment, Corina Fusu a declarat că Ministerul Educației elaborează un set de acte normative pentru a îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor cu vârsta de până la 3 ani, care urmează a fi pregătit până în noiembrie 2016:

”Ministerul Educației are elaborate standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani. A fost revizuit Regulamentul instituțiilor de educație timpurie, precum și curriculum-ul educației timpurii, inclusiv și pentru vârsta 0-3 ani. Recent, a fost definitivată Strategia de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pe anii 2016-2022. Noi susținem inițiativa ca pentru copiii de 3 ani să fie create servicii educaționale finanțate de la bugetul de stat, dar care să asigure în același timp  servicii de calitate pentru toți copii (spații prietenoase, dotări corespunzătoare vârstei și nivelul de dezvoltare al copiilor, personal calificat/instruit și motivat să lucreze la standardele solicitate, părinți cu abilități parentale dezvoltate), pentru care sunt necesare investiții substanțiale.”

Lilia Pascal, șefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați,  a specificat că MMPSF va elabora un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind introducerea câtorva opțiuni pentru părinții asigurați, de achitare din bugetul asigurărilor de stat a îndemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani și micșorarea cu un an a duratei concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului. proiectul de lege va fi pregătit până în septembrie 2016.

Sursa: www.consiliulong.md

Scrie un comentariu