Eticheta

piata a muncii

Browsing

Cum asigurăm în practică remunerare egală pentru muncă egală?

Astăzi, 21 noiembrie a fost prezentat Raportul de Analiză a Legislației Naționale ” Cum asigurăm în practică remunerarea egală pentru munca  egală?”

Studiul face o analiză a legislației R. Moldova în ceea ce privește salarizarea femeilor, în special de la întreprinderile industriale, unde acestora le revine 60% din numărul total de angajați.În studiu se menționează că, deși principiul utilizat în țările UE – plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală între femei și bărbați, a fost acceptat de R. Moldova mai bine de un deceniu, acesta nu este prevăzut în toate documentele ce reglementează domeniul muncii. De exemplu. în Legea salarizării, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, acest principiu nu se regăsește. Nu și-a găsit reflectare nici în convențiile colective cu privire la contractul individual de muncă și în convențiile colective la nivel de ramură.

Liliana Palihovici a subliniat că excluderea diferențelor salariale în bază de gen e benefică atît femeilor, cât și bărbaților, deoarece contribuie la bunăstarea familiei. „Totodată, trebuie să recunoaștem că discrepanțele din domeniul salarizării afectează mai mult femeile și odată cu înaintarea în vârstă acestea devin mai vulnerabile”, a spus Vicepreședinta Parlamentului.

Ana Corețchi, directoarea de Program egalitate și participare civică a Fundației Soros – Moldova a menționat că la începutul anului curent instituția pe care o reprezintă a lansat un concurs de proiecte pe subiectul nediscriminării pentru organizațiile neguvernamentale. „Unul dintre cei șase câștigători este Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” care a efectuat analiza legislației naționale prin prisma principiului remunerării egale pentru muncă de valoare egală, raport care ne este prezentat astăzi”, a precizat Ana Corețchi.

„În anul 2016 urmează a fi aprobat un nou Program Național de Asigurare a Egalității de Gen și o nouă Strategie de Ocupare a Forței de Muncă. În opinia noastră , ar fi bine nu doar de prevăzut acțiuni pentru reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, care constituie 13%, dar și de identificat soluții concrete cum să fie realizate mai bine aceste acțiuni, luând în considerație realitățile R. Moldova, și, în final, înlăturată discriminarea”, a specificat Alexei Buzu.

Printre recomandările formulate în studiu de autoarele acestuia, Iustina Ionescu și Sorina Macrinici, se înscrie raportarea de către angajatori a diferenței salariale medii între femei și bărbați la fiecare tip de funcție sau profesie. La fel, urmează a fi informați despre această diferență reprezentanții angajaților, precum și ai sindicatelor. Se propune introducerea sistemelor de plată neutre din punct de vedere al genului, promovarea sistemului analitic de clasificare a funcțiilor și profesiilor.

Alte recomandări se referă la modalitățile de soluționare a conflictelor privind discriminare pe criteriul de gen, inclusiv ca aceste conflicte să fie soluționate prin medierea lor de către Consiliul Nediscriminare. Victimele discriminării ar putea adresa plângeri și către Avocatul Poporului. De asemenea, se propune amendarea legislației, astfel ca să se permită depunerea plângerilor de discriminare în instanța de judecată, şi nu doar de către angajaţi, ci şi de sindicate și ONG-uri din domeniul drepturilor omului.

Evenimentul a întrunit deputați, reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai sindicatelor, patronatelor și societății civile, care după analiza legislației naționale au fost familiarizați cu cele mai bune practici de politici publice pentru asigurarea remunerării egale pentru muncă egală. Acesta fost organizat în cadrul Proiectului „De la 87 la 100”, cu sprijinul financiar al Programului egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova și Misiunii OSCE în Republica Moldova.

Sursa: http://palihovici.pldm.md/ ipn.md