Cabinetul de miniștri a aprobat joi, 30 septembrie, structura Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova.

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile, organizațiile și instituțiile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, și alte persoane juridice și fizice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

Găsiți mai jos o serie de argumente în susținerea feminizării funcțiilor, în nota informativă pregătită de mai mulți filologi cu renume. În acest context, Platforma pentru Egalitate de Gen aduce mulțumiri speciale dnei dr. în filologie, conf. univ. Loretta Handrabura, directoare a Centrului de Formare Continuă, AIT.

Nota-argumentativa-pt-Guvern-si-ASM

Scrie un comentariu