În februarie 2020, Guvernul Republicii Moldova va prezenta cel de-al șaselea raport periodic CEDAW al Moldovei (CEDAW / C / MDA / 6) în cea de-a 75-a sesiune a CEDAW. Platforma pentru egalitatea de gen din Moldova a elaborat raportul alternativ actual privind implementarea CEDAW în Republica Moldova.

Raportul este axat pe punerea în aplicare a unor prevederi CEDAW, structurate pe următoarele componente: Mecanisme naționale pentru promovarea femeilor; Egalitatea în participarea publică și politică a femeilor; Măsuri speciale temporare.

Progresele și provocările în asigurarea egalității de gen sunt reflectate aici. Astfel, în perioada de raportare, cu contribuția activă a Platformei și a altor OSC, au fost aprobate multe măsuri legale dedicate îmbunătățirii structurii și funcționalității echipamentelor naționale pentru drepturile femeilor / promovarea egalității de gen. Aceste măsuri includeau interzicerea limbajului sexist și a publicității sexiste și introducerea cotei de 40% dintre femei și bărbați în procesele electorale și de luare a deciziilor. Adoptarea unui program național privind Rezoluția 1325 și punerea în aplicare a Planului de acțiune au contribuit la creșterea participării femeilor în sectorul securității. Implementarea programelor de formare cu sprijinul partenerilor de dezvoltare a contribuit la creșterea participării politice a femeilor. A fost stabilit un dialog între autoritățile publice și OSC active în domeniul egalității de gen, dar cu diferite niveluri de eficiență.

În ciuda progreselor înregistrate, ar trebui menționate numeroase provocări și probleme, cum ar fi: nivel scăzut de punere în aplicare a dispozițiilor legale ale mecanismelor naționale privind egalitatea de gen, lipsa de funcționalitate și durabilitatea activităților aparatelor naționale, inclusiv agenda Femeia, pacea și securitatea, ignorarea cotei de gen la nivelul Guvernului, inconsecvența politică în implementarea cotelor de gen, conștientizarea insuficientă a problemelor legate de egalitatea de gen a funcționarilor publici și a autorităților publice, lipsa durabilității în implementarea politicilor de gen la nivel național și local, neînțelegerea esenței egalității de gen etc.

Recomandările oferite Guvernului Republicii Moldova sunt structurate în funcție de componentele menționate, cu accent pe: consolidarea funcționalității și sustenabilității mecanismului național privind egalitatea de gen și avansarea femeilor, egalitatea de șanse a femeilor de a participa la sferele publice și politice, prevenirea și eliminarea sexismului și a violenței împotriva femeilor la alegeri, pentru a asigura implementarea eficientă a dispozițiilor legale, inclusiv instrumente pentru protejarea drepturilor omului femeilor și asigurarea egalității de gen „de facto”.

Documentul complet accesați AICI.

Scrie un comentariu