Centrul de Informații Universitare (CIU) lansează concursul de granturi în cadrul proiectului „Women’s Digital Center”, organizat cu suportul financiar al Fundației Orange Moldova. Termenul limită de prezentare a dosarului de participare este 12 noiembrie 2019.

„Women’s Digital Center” este un proiect de educație digitală și antreprenorială pentru femeile şi tinerele din Moldova. Proiectul prevede crearea, în cadrul a trei organizații neguvernamentale plasate în regiunile țării, a unui spațiu dedicat educației digitale pentru femei, precum și instruirea acestora, astfel ca, în urma inițiativei, participantele să dobândească abilități de socializare și comunicare prin internet, să fie capabile să se adapteze la cerințele actuale ale pieței muncii, precum și să dobândească abilități care să le faciliteze tranziția la viața profesională.

Pentru implementarea proiectului cele trei ONG-uri vor fi selectate, în bază de concurs, din rândul ONG-urilor existente în țară, în vederea acordării unui grant sub formă de resurse financiare, precum și de echipament digital relevant activității educaționale. Ulterior, reprezentanții ONG-urilor vor organiza cursuri de alfabetizare digitală și antreprenorială pentru femeile din regiuni.

Proiectul va cuprinde următoarele etape:
# selectarea, în bază de concurs, a trei ONG-uri localizate în regiunile țării;
# organizarea sesiunilor de instruire pentru nouă angajați ai ONG-urilor selectate (a câte trei angajați din fiecare organizație), pe două module: folosirea tehnologiilor digitale și dezvoltarea abilităților profesionale;
# dotarea celor trei ONG-uri cu echipament digital relevant activităților din proiect;

# recrutarea de către angajații ONG-urilor finaliste a tinerelor/femeilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, care doresc să-și dezvolte competențele digitale și antreprenoriale;
# desfășurarea de către cei trei angajați ai ONG-ului a sesiunilor de instruire pentru femeile participante în proiect;
# organizarea unei sesiuni de totalizare a rezultatelor proiectului și prezentarea celor mai bune practici.

Dosarul de participare va include următoarele acte:
# formularul de aplicare*;
# CV-ul organizației neguvernamentale;
# copia de pe statutul organizației;
# copia de pe Certificatul de Înregistrare;
# certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;
# cel mai recent Raport de Activitate (2018);

# situația financiară pentru 2018 (Anexa nr. 2);
# o scrisoare de motivare din partea directorului de ONG;
# CV-urile echipei de proiect (pentru fiecare dintre cei trei angajați);
# detalierea bugetului solicitat pentru proiect.

Anterior depunerii dosarului, consultați termenii de referință ai proiectului. Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail opojoga@eac.md, cu următorul text în titlul mesajului: Dosar concurs “Women’s Digital Center”.

Sursa: www.diez.md

Scrie un comentariu