La 22 august 2018, UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova au semnat un memorandum de înțelegere pentru realizarea obiectivelor din Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în R. Moldova, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței faţă de femei și a violenței în familie, și Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea.

În particular, UN Women va oferi suport pentru consolidarea capacităților naționale în domeniul egalității de gen, transpunerea normelor și standardelor internaționale în cadrul național de politici, legi și programe, susținerea eforturilor de a mobiliza suportul public pentru asigurarea egalității de gen și abilitarea femeilor în sectorul afacerilor interne, dar și susținerea în a asigura o coordonare eficientă a donatorilor în domeniul egalității de gen și al abilitării femeilor.

De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Interne a RM va dedica resurse umane și tehnice pentru realizarea activităților și inițiativelor, va mobiliza susținerea politică de nivel înalt, va asigura o coordonare efectivă cu partenerii naționali și de dezvoltare, va aplica o abordare inovativă în lucrul comun în baza acestui Memorandum.

Asya Varbanova, reprezentanta interimară de țară a UN Women, a declarat: „Ministerul Afacerilor Interne și-a luat angajamente concrete de a integra egalitatea de gen în toate aspectele activității sale. Acestea includ creșterea gradului de reprezentare a femeilor în cadrul structurilor sale, crearea unui mediu de lucru favorabil femeilor și bărbaților, consolidarea eforturilor de prevenire și reacție la violența împotriva femeilor și asigurarea în general a unei abordări sensibile la dimensiunea de gen. Aceste angajamente sunt incluse în strategiile și planurile recent adoptate, iar accentul trebuie pus pe punerea lor în aplicare, care este punctul central al memorandumului nostru de cooperare”.

În mod specific, principalele activități din planul de acțiuni pentru anii 2018-2019 sunt următoarele:

   • Organizarea instruirilor privind egalitatea de gen și Implementarea Rezoluției 1325 pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ai instituțiilor sale subordonate, inclusiv Academia de Poliție;
   • Desfășurarea studiului calitativ privind condițiile de muncă ale femeilor în cadrul MAI;
   • Elaborarea unui ghid pentru integrarea dimensiunii de gen pentru funcționarii publici;
   • Susținerea MAI în pilotarea bugetării sensibile la gen în cadrul instituției;
   • Susținerea funcționarilor publici din cadrul MAI să dezvolte politici publice sensibile la dimensiunea de gen;
   • Suport pentru MAI în organizarea discuțiilor publice despre abilitarea femeilor și egalitatea de gen;
   • Dezvoltarea mecanismelor de diminuare a discriminării în bază de gen și a hărțuirii sexuale în sectorul securității;
   • Organizarea instruirilor privind implementarea eficientă a politicilor de diminuare a discriminării în bază de gen și a hărțuirii sexuale pentru specialiștii din resursele umane ale MAI;
   • Suport pentru Inspectoratul General de Poliție în consolidarea politicilor și reglementărilor privind intervențiile poliției în cazurile de violență împotriva femeilor;
   • Susținerea MAI în colectarea datelor dezagregate pe sexe în ceea ce privește violența în bază de gen;
   • Desfășurarea schimburilor de bune practici în Moldova și cu alte țări, inclusiv organizarea unei vizite de studiu pentru consolidarea capacităților și a cooperării intersectoriale în caz de violență în familie;
   • Susținerea MAI în consolidarea capacităților de intervenție în cazurile critice de violență în bază de gen;
   • Susținerea MAI în pilotarea și stabilirea unui mecanism de monitorizare a implementării ordinelor de restricție de urgență;
   • Cercetarea instrumentelor inovatoare de răspuns în cazurile de violență în bază de gen
   • Susținerea MAI în desfășurarea campaniilor locale în cadrul Campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen.

Memorandumul a fost semnat pe o perioadă de trei ani și va putea fi prelungit ulterior cu încă doi ani.

Sursa: www.moldova.unwomen.org

Scrie un comentariu