Parteneriatului Global de Cooperare pentru Dezvoltare Eficientă (GPEDC) este o platformă cu constituenți (Guverne, organizații internaționale, OSC, business) care are scopul de a promova eficacitatea eforturilor de dezvoltare realizate de către toți actorii implicați în procesul de dezvoltare, pentru a oferi rezultate durabile și pentru a contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG).

Procesul de monitorizare a GPEDC urmărește progresul, la nivelul fiecărei țări implicate, a punerii în aplicare a celor patru principii de cooperare pentru dezvoltare eficientă:

– Stabilirea priorităților de dezvoltare de către țările în curs de dezvoltare;
– Concentrare pe rezultate;
– Parteneriate inclusive de dezvoltare;
– Transparență și responsabilitate reciprocă.

Cea de-a treia rundă de monitorizare (3MR) a avut loc în perioada iulie – decembrie 2018. Rezultatele 3MR vor fi publicate sub forma Raportului nr. 3 de progres  al GPEDC, care va fi prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt din 2019.

Parteneriatul CSO pentru Eficacitatea Dezvoltării (CPDE) este o rețea membră în GPEDC și a fost implicată în primele două runde de monitorizare, în anii 2014 și 2016. În ambele runde, CPDE a contribuit la dezvoltarea indicatorilor GPEDC și la realizarea exercițiului la nivel global și la nivel de țări. Pentru 3MR, CPDE și-a extins angajamentul de implicare, care anterior se rezuma la Indicatorul nr. 2 – mediul de activitate al OSC-urilor, și la indicatoarele: nr. 1 – rezultatele de cadru; nr. 3 – dialogul public-privat / sectorul privat; nr. 4 – transparența; nr. 7 – responsabilitatea reciprocă; nr. 8 – egalitatea de gen; nr. 9b – achiziții publice.

În Republica Moldova, partenerul pentru această monitorizare este Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului / CAP. Persoanele responsabile de proces sunt Antonița Fonari și Oxana Țurcanu.

Prima etapă a procesului de monitorizare din partea OSC pentru CPDEC a avut loc pe data de 13 mai, când CAP, cu suportul TDV și a Centrului CONTACT, a organizat un focus grup. În cadrul acestui exercițiu a fost completat chestionarul de colectare a datelor cu privire la indicatorii menționați anterior. Participanții la focus grup au fost:

 • Adrian Băluțel, Institutul de Politici și Reforme Europene – organizație membră în Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.
 • Andrei Gaiu, Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” – organizație membră în Consiliul Național al ONG din Moldova, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.
 • Antonița Fonari, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) – organizație membră în Consiliul Național al ONG din Moldova, Consiliul Național de Participare, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.
 • Ion Guzun, Centrul de Resurse Juridice din Moldova – organizație membră în Consiliul Național al ONG din Moldova, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, Platforma Societății Civile UE-Moldova, Consiliul Economic al Prim-ministrului, European Implementation Network.
 • Iulia Sîrghi-Zolotco, Expert-Grup – Platforma Societății Civile UE-Moldova.
 • Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu – organizație membră în Comitetul MD-UA pentru Protecția și Utilizarea Durabilă a Fluviului Nistru, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, Platforma Societății Civile UE-Moldova.
 • Nina Lozinschi, Gender Centru / Secretariatul Platformei pentru Egalitate de Gen, organizație membră în Consiliul Național de Participare.
 • Oxana Miron, CONCORDIA / Secretariatul Consiliului Național al ONG din Moldova, organizație membră în Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Platforma pentru Îmbătrânire Activă, HOMECARE.
 • Roman Banari, Consiliul Național al Tineretului din Moldova – organizație membră în Forumul European de Tineret, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, Consiliul Național de Participare.
 • Sergiu Neicovcen, Centrul CONTACT – organizație membră în Consiliul Național al ONG din Moldova, Consiliul Național de Participare, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.
 • Tudor Lazăr, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională.

În a doua etapă de monitorizare, persoanele care au participat la focus grup au comunicat cu organizațiile lor și partenerii pentru a include în chestionarul pentru GPEDC 3MR denumiri de documente și referințe concrete. Suntem la etapa a treia de monitorizare, care presupune ca documentul elaborat în cadrul focus grupului OSC să fie distribuit partenerilor relevanți din OSC, organizații internaționale și Guvern – pentru a colecta completări / comentarii / recomandări. În acest context, o să apreciem dacă o să consultați ACEST DOCUMENT și o să ne trimiteți contribuțiile Dumneavoastră la secretariat@cucap.md până joi, 23 mai, ora 11:00.

Sursa: cucap.md

Scrie un comentariu