Astăzi, 6 iunie 2017, Centrul de Drept al Femeilor / Women’s Law Center în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova a desfășurat cel de-al doilea atelier de consultări publice pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie 2017-2022: Procesul de monitorizare și Estimare a aspectului financiar.

Strategia îsi propune asigurarea egalității de gen, combaterea stereotipurilor si prejudecăților în societate cu privire la violența față de femei, promovarea comportamentelor non-violente în relații interpersonale, asigurarea protecției victimelor violenței în familie, responsabilizarea si resocializarea agresorilor, dar si alte obiective importante în vederea combaterii fenomenului de violență.

Proiectul Strategiei  a fost elaborat cu suportul UNFPA și UN Women de un Grup de Consultanți Naționali și se bazează pe 4 piloni cheie ai Convenției Consiliului Europei cu Privire la prevenirea și combaterea violenței:

1) Prevenire; 2) Protecție; 3) Urmărire în Justiție; 4) Politici.

Integrate astfel asigură o abordare sistemică în vederea diminuării violenței față de femei și violenței în familie . Proiectul de strategie, este bazat pe interesele nevoile și experiențele  supravețuitoarelor violenței , care au avut implicare valoroasă și importantă în toate etapele de  elaborare a Strategiei.

Sursa foto: www.facebook.com

Scrie un comentariu