Русская версия ниже.

DESPRE NOI

IREX Europa, organizație civică din Franța și partener național al Fondului Ucrainean pentru Femei pune în aplicare o inițiativă care își propune să sprijine și să consolideze abilitățile de liderism la femeile tinere, care lucrează pentru promovarea drepturilor femeilor în țara lor. Această inițiativă va dura 2 ani, cu participarea a 5 țări din Estul Europei și cu sprijinul Uniunii Europene.

În cadrul acestei inițiative, oferim sprijin tinerelor apărătoare ale drepturilor omului, care se află la stadiulul arderii profesionale (sau altă situație dificilă) și au nevoie de ajutor și/sau asistență psihologică, medicală și juridică imediată.

DESPRE OPORTUNITATE

Având în vedere amenințările și persecuțiile, atât fizice, cât și psihologice, întâlnite adesea de tinerele apărătoare ale drepturilor omului din țările în care se implementează inițiativa, sprijinul nostru este menit să atenueze impactul presiunii existente și să contribuie la îmbunătățirea rezistenței acestora, permițându-le să-și continue lupta și concentrarea asupra  muncii.

Acest sprijin poate include cursuri de reabilitare, consiliere juridică și sprijin financiar pentru asistența medicală și psihologică.

DESPRE DVSTRĂ

Invităm să depună pentru obținerea asistenței corespunzătoare, persoanele care:

– sunt activiste/apărătoare în domeniul drepturilor omului în domeniul protecției drepturilor femeilor și fetelor

– lucrează (sau sunt voluntare) în ONG-uri sau sunt implicate în organizarea și desfășurarea campaniilor privind drepturile omului

– au nevoie de sprijin medical, psihologic și juridic care au apărut ca urmare a activităților  profesionale și, dacă este necesar, pot dovedi acest lucru

– să dețină cetățenia RM și să trăiască pe teritoriul RM.

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de cerere anexat și să expediați formularul completat la adresa de e-mail: o.bitca@uwf.org.ua

 Informații suplimentare la tel: (0373) 6 10 84 908

 Echipa proiectului va depune toate eforturile pentru a asigura siguranța comunicării cu solicitanții.

Formularul de cerere AICI

______________________

О НАС

IREX Европа, общественная организация из Франции, и национальный партнёр Украинский Женский Фонд реализуют инициативу, направленную на поддержку и усиление навыков лидерства у молодых женщин, которые продвигают права женщин в своей стране. Эта инициатива реализуется в 5 странах Евразии (Грузия, Армения, Беларусь, Украина, Молдова и Россия)  при поддержке Европейского Союза.

В рамках данной инициативы мы предлагаем поддержку молодым правозащитницам, которые находятся на стадии профессионального выгорания (или другой сложной ситуации) и нуждаются в помощи и/или в неотложной психологической, врачебной и юридической поддержке.

 О ВОЗМОЖНОСТИ

Учитывая физические и психологические угрозы и преследования, с которыми часто сталкиваются молодые правозащитницы в странах, в которых осуществляется эта инициатива, наша поддержка направлена на смягчение воздействия существующего давления и на повышение их сопротивляемости, позволяя им продолжать свою борьбу и сосредоточиться на работе.

Эта поддержка может включать курсы реабилитации, юридические консультации и финансовую поддержку для оказания медицинской и психологической помощи.

О ВАС

Мы приглашаем для получения соответствующей поддержке тех, которые:

  • являются активистками/правозащитницами в сфере защиты прав женщин и девочек
  • работают (или волонтёрствуют) в НПО или участвуют в организации и проведении кампаний по правам человека
  • нуждаются в медицинской, психологической и юридической поддержке, возникшей в результате их профессиональной деятельности, и при необходимости могут доказать это
  • имеют гражданство Республики Молдова и проживают на территории Республики Молдова.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить аппликационную форму, прилагаемую ниже, и отправить заполненную форму по электронной почте: o.bitca@uwf.org.ua

 Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефону: (0373) 6 10 84 908.

Команда проекта приложит все усилия для обеспечения безопасности общения с аппликантками.

 

 

Scrie un comentariu