Gender-Centru, sub egida Platformei pentru Egalitate de Gen, realizeaza un raport de cercetare privind modul în care politicile publice nationale, bugetele și strategiile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova contribuie la creșterea participării femeilor la forța de muncă prin formarea competenței digitale.

Suntem in proces de coletarea datelor de la institutiile superioare privind strategiile instituțiilor de învățământ superior care contribuie la creșterea participării femeilor la forța de muncă prin formarea competenței digitale inclusiv prin resurese bugetare alocate.

In acest context, in data de 21 ianuarie 2022 a avut loc o sesiune de dialog pentru a prezenta obiectivele cercetării si constatărilor preliminare cu reprezentanții/tele  institutiilor de invățământ superior.

In realizarea cercetării Gender-Centru are ca parteneri  USM, ASEM, UST, UTM, Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Cahul.

foto 2Proiectul de cercetare Gender-TIC este un proiectului de cercetare în domeniul participării femeilor/fetelor la piața muncii prin formarea competenței digitale. Realizat de Gender-Centru cu suportul Keystone Human Services International Moldova Association Sub Proiect „Rețeaua de supraveghere a bugetului de gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova” (GBWN).

Reiterăm faptul că TIC reprezintă unul dintre sectoarele importante ale economiei din Republica Moldova (contribuie anual la formarea PIB cu aproximativ 11-12%, 2019). În același timp, ținând cont de faptul că formarea competenței digitale este necesară pentru a contribui la creșterea și dezvoltarea productivității și eficienței procesului de lucru, TIC poate fi atât un scop, cât și un instrument pentru participarea sporită a femeilor pe piața muncii.

Activitatile din cadrul proiectului de cercetare:

  • Solicitarea si analiza informații privind strategiile de digitalizare a procesului de învățământ superior și dezvoltarea competențelor digitale pentru elevi și profesori
  • Studierea documentelor de politici existente (legislații și reglementări internaționale și naționale) și studii internaționale și naționale în domeniu
  • Analiza datelor statistice existente la nivel national dezagregate pe gen privind numarul de studenti in institutiile de invatamant superior din domeniul TIC
  • Studierea din perspectivă de gen a planurilor de acțiune pentru anii 2018 și 2019 ale ministerelor și organizațiilor partenere implicate și a bugetelor alocate pentru implementarea acestora, cu accent pe: analiza veniturilor bugetare; analiza costurilor, analiza beneficiarilor finali (în special femei); analiza cost-beneficiu și/sau evaluarea impactului bugetar.
  • Organizarea unei conferințe pentru prezentarea rezultatelor raportului de monitorizare și a recomandărilor pentru îmbunătățirea elaborării politicilor pentru a răspunde atât nevoilor femeilor, cât și ale bărbaților din TIC.

Scrie un comentariu