Corupția creează inegalități profunde, pune în pericol oportunitățile și are un impact negativ asupra calității vieții oamenilor și respectării drepturilor omului – aceasta este bine cunoscut de toată lumea.

Însă, ceea ce este mai puțin cunoscut este modul în care corupția afectează diferite grupuri de persoane. De exemplu, sunt oare femeile afectate de corupție în mod diferit decât bărbații?

Este întrebarea la care a căutat recent un răspuns PNUD Moldova. Într-un efort comun cu Iniţiativa Globală Anticorupţie a PNUD (GAIN) și cu Centrul regional PNUD pentru Europa și CSI, am analizat impactul corupției asupra oportunităților de afirmare și carieră a femeilor din cadrul administrației publice centrale din Republica Moldova.

Conform studiului, femeile percep prezența manifestărilor de corupție într-o măsură mai mare și mai acută decât bărbații. 64,5% dintre femei consideră că fenomenul corupției este răspândit pe larg în cadrul administrației publice, comparativ cu doar 55% dintre bărbați. Mai multe decât atât, 17,2% dintre femei au raportat că au asistat la acte de corupție, comparativ cu doar 10% dintre bărbați. Aceste constatări relevă că femeile identifică manifestările de corupție mai ușor, ceea ce se datorează parțial rolurilor sale mai periferice în rețelele de putere și influență.

 

Ar putea oare aceste date indica faptul că recrutarea mai multor femei în administrația publică ar fi o soluție pentru scăderea nivelului de corupție? Un studiu internațional privind corupția a constatat de asemenea diferenţe semnificative de gen la gradul de toleranţă a corupţiei, femeile percepând mai intens fenomenul. O ipoteză lansată într-o cercetare cunoscută a Băncii Mondiale, cu mai bine de 15 ani în urmă, lansează ideea că un nivel mai ridicat al participării femeilor în viața politică și serviciul public ar putea eventual duce la scăderea nivelului corupţiei.

Cu siguranță este nevoie de mai multe femei implicate în serviciul public din Moldova, fiindcă acestea constituie doar 22% din membrii Parlamentului și doar 19% din membrii consiliilor raionale și municipale. Femeile continuă să se confrunte cu multiple bariere în procesul de afirmare profesională la nivelul administrației publice. Stereotipurile de gen aferente rolurilor tradiționale, obligațiunilor și responsabilităților familiale ale femeilor adesea interferează cu avansarea acestora la funcții de rang superior. Totodată, aceste bariere limitează oportunitățile profesionale de care femeile se pot bucura, cum ar fi participarea la training-uri, conferințe și călătorii de afaceri în străinătate, de care bărbații tind mai mult să profite.

Există câteva aspecte la care PNUD ar putea contribui pentru a ne asigura că rata promovării femeilor în serviciul public din Moldova continuă să crească. În primul rând, putem informa factorii de decizie despre diferitele moduri în care corupția afectează bărbații și femeile și oferi suport în elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii eficiente sensibile la gen în lupta împotriva corupției. Acest studiu reprezintă un pas important în această direcție.

În al doilea rând, putem pleda pentru implementarea unor politici instituționale și stimulente pentru a susține femeile să urmeze o carieră profesională în serviciul public, prin implementarea măsurilor de a asigura că femeile, în special cele cu familii și copii, se bucură de aceleași avantaje de dezvoltare profesională ca și bărbații de a participa la activități de dezvoltare profesională, prin promovarea unui echilibru între viața profesională și familială pentru femei și bărbați și sporirea gradului de transparență în procesele de angajare și avansare în carieră.

În al treilea rând, putem oferi suport orientat spre consolidarea capacităților profesionale a femeilor prin crearea și susținerea unor rețele de mentorat profesional pentru femeile din sectorul public și promovarea bugetelor sensibile la gen în domeniu.

Aceste acțiuni sunt doar câteva care vor contribui la promovarea implicării femeilor în serviciul public și au potențialul să combată fenomenul corupției, ceea ce va duce la o societate mai prosperă și echitabilă pentru toți.

Sursa:http://www.md.undp.org/

Scrie un comentariu