Astăzi, 13 august, peste 40 participante/ți – experte/ți, reprezentante/ți ale/ai organizațiilor internaționale, guvernului, societății civile, administrației publice locale  participa la SEMINARUL INTERNAȚIONAL pe tema „Femeia Pacea și Securitatea (FPS)” – Planul Național de Acțiuni (PNA) privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU.

Seminarul este organizat în parteneriat de Biroul Politici pentru Reintegrare, The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), Gender-Centru, secretariatul Platformei pentru Egalitate de Gen, Asociația pentru Politica Externă din Republica Moldova, cu suportul Agenției de Dezvoltare Austriacă (ADA).

Unul dintre scopurile evenimentului este consolidarea angajamentului față de punerea în aplicare a Planului Național de Acţiuni (PNA) Moldova 1325.

Republica Moldova, prin aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului  Republica Moldova – NATO  pentru anii 2014-2016, și-a asumat responsabilitatea de a întreprinde acţiuni în vederea implementării Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea.

În cadrul seminarului participantele/ții învață despre bunele practici la nivel global privind Femeia Pacea și Securitatea (FPS),  reflectă și analizează contextul/conflictele din regiunile lor prin perspectiva FPS, iau cunoștință cu Planul Național de Acțiuni a Rezoluției 1325 și fac schimb de opinii și experiență.

De menționat că, la nivel naţional și în sectorul de securitate şi apărare a Republicii Moldova se constată o dinamică pozitivă privind implementarea acţiunilor de sporire a nivelului de încadrare a femeilor în domeniul respectiv, totuși analiza datelor statistice evidenţiază faptul că ponderea femeilor în funcții de conducere și de execuție în instituțiile de securitate și apărare, inclusiv în serviciul activ, este una neuniformă. În cadrul Armatei Naționale, printre persoanele care activează în bază de contract: 83% – bărbați și 17% – femei. Printre ofițerii Armatei Naționale: 80% bărbați și 20% femei. Femeile ofițere din Armata Națională care dețin funcții de conducere – 53%.

Numărul angajaților Inspectoratului General al Poliției: 84% – bărbați, 16% – femei. Funcții de conducere IGP: 641 bărbați, 80 femei.

Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 prevede în calitate de Obiectiv general 4. Promovarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare, iar ca Obiectiv specific 4.1: Asigurarea  accesului  femeilor  la funcții de conducere  și de execuție în domeniul de securitate și apărare; Obiectiv specific 4.2: Integrarea dimensiunii de gen în politicile sectoriale de securitate şi apărare.

Vizionați video din cadrul evenimentului AICI.

Mai multe fotografii le puteți viziona AICI.

Scrie un comentariu