Guvernul Republicii Moldova
Către:  Natalia Gavrilița,
Prim-ministră a Republicii Moldova

Mult Stimată doamnă Prim-ministră,

În contextul prevederilor legale naționale și angajamentelor standardelor internaționale în domeniul egalității de gen, reiterând importanța respectării de către Guvern a angajamentelor internaționale și naționale de asigurare a abordării integratoare a egalității de gen (gender mainstreaming), Vă adresăm următoarele recomandări la etapa inițială de structurare a activității Guvernului condus de dumneavoastră:

  1. Includerea în Regulamentele tuturor ministerelor a prevederilor speciale de integrare a dimensiunii de gen în activitatea acestora, ca parte componentă a atribuțiilor acestora în corespundere cu Legea nr. 5 din 09-02-2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse ȋntre femei şi bărbaţi, art.19[1]. Astfel, va fi asigurată implementarea mai eficientă a legislației în vigoare.
  2. Fortificarea mecanismului instituțional în domeniul egalității de gen prin transferarea Direcției Politici de asigurare a egalității între femei și bărbați în subordinea Cancelariei de stat cu statut de Birou / Direcție cu statut explicit în domeniul egalității de gen și violenței în bază de gen. Recomandarea se bazează pe Recomandările Comitetului ONU cu privire la Eliminarea Discriminării față de Femei pentru Republica Moldova (Martie, 2020)[2], rezultatele Studiului ”Evaluarea rapidă a mecanismelor naționale pentru egalitatea de gen în regiunea Europa și Asia Centrală (ECA)” (UN Women, 2020), solicitările societății civile în domeniu[3]. Astfel, va fi asigurată o coordonare mai eficientă a activității tuturor structurilor la nivel de APC și APL.
  3. Reintroducerea în Legea cu privire la Guvern și în Regulamentul Guvernului a cotei minime de 40% pentru reprezentarea femeilor și a bărbaților în funcții de miniștri/-e.
  4. Asigurarea echilibrului de gen în ministere, în poziții decizionale, în corespundere cu legislația în vigoare.

Totodată, reiterăm deschiderea Platformei pentru Egalitate de Gen și a Coaliției Naționale ”Viață fără violență în familie” pentru dialog și coordonarea eforturilor în domeniile de referință.

Precizăm, deasemenea, existența suportului la acest capitol a partenerilor de dezvoltare.

Cu respect,

Platforma pentru Egalitate de Gen                                      Coaliția Națională ”Viață fără violență în familie”

Nina Lozinschi, Secretara Generala a Platformei pentru egalitate de gen, tel de contact 069215456


[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107179&lang=ro
[2] Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the sixth periodic Report of the Republic of Moldova, https://bit.ly/3jLsFHX
12[3] Alternative report on the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in the Republic of Moldova. Submitted by the Platform for Gender Equality from Moldova. 2020 https://bit.ly/3xF0YWc

Scrie un comentariu