Republica Moldova va implementa Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității. În acest sens, Ministerul Apărării, în colaborare cu Institutul pentru Securitate Inclusivă din Washington și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova implementează un proiect privind realizarea acestei Rezoluții în țara noastră.

Astfel, în perioada martie-august curent, are loc implementarea fazei a II-a a proiectului, care presupune organizarea unui workshop regional pentru schimbul bunelor practici în implementarea rezoluției, precum și desfășurarea mai multor întâlniri cu factorii de decizie din cadrul instituțiilor guvernamentale implicate în sectorul de securitate, apărare și pe subiecte de egalitate de gen.

În context, la 15 mai curent, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș s-a întâlnit cu reprezentanții proiectului și au discutat despre implicarea ministerului în procesul de implementare a proiectului și integrarea elementului de gender în politicile statului. Ministrul Stela Grigoraș a menționat că reprezentanții MMPSF, împreună cu Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene deja au făcut pași concreți în vederea includerii domeniului asigurării egalității între femei și bărbațiîn sectorul de pace și securitate în documentele de politici naționale, cum ar fi:

– Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM-NATO pentru anii 2014-2016;

– Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în republica Moldova pe anii 2017-2021.

Stela Grigoraș a menționat că ministerul este deschis pentru colaborare în continuare pe domeniul dat, în contextul șirului de reforme lansate respectînd principiul echității sociale și tratamentului egal al cetățenilor.
ce2_4733ce2_4735Sursa: www.mmpsf.gov.md

Sursa foto: www.mmpsf.gov.md

Scrie un comentariu