Astăzi, 10 noiembrie 2021, Președinta PEG Cornelia Călin, membrele Biroului Permanent Valentina Bodrug-Lungu, Ecaterina Mardarovici și Secretara Generală Nina Lozinschi au participat la masa rotundă dedicată punerii în aplicare a Setului de măsuri pentru implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) și setarea priorităților pentru implementarea recomandărilor nerealizate, în următoarea perioadă. Evenimentul a fost organizat de Cancelaria de Stat în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu suportul oficiului ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor (UN Women).

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele realizările și acțiuni conform Setului de măsuri pentru implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor CEDAW, de către Lilia Pascal, Șefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Reprezentantele PEG în cadrul sesiunii de dialog, au menționat despre importanța întreprinderii măsurilor pro active privind crearea unui mecanismul instituțional pentru asigurarea egalității de gen, introducerea cotei de gen în formarea Guvernului. Alte acțiuni necesare se referă la ajustări legislative privind combaterea și sancționarea discursului de ură și sporirea protecției femeilor împotriva discursurilor sexist, inclusiv prin campanii de sensibilizare în rândul politicienilor.

Toate măsurile prezentate și discutate sunt incluse în recomandările pentru Republica Moldova, făcute de Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,  CEDAW în raportul periodic 6.

poza1

Scrie un comentariu