Către: 

                                                                                                                                          Comisia juridică, numirii și imunității

                                                                                                            Opinie 

                                 Propuneri pentru asigurarea egalității de gen în procesul de adoptare a Codului cu

                                                                    privire la regulile și procedurile parlamentare. 

Platforma pentru Egalitate de Gen a luat cunoștință de proiectul Codului cu privire la regulile și procedurile parlamentare (Codul Parlamentar) și înaintează spre examinare autorilor următoarele propuneri, care au scopul de a instituționaliza proceduri și mecanisme de asigurare a egalității între bărbați și femei în activitatea parlamentară.

Acestea se referă la: (i) asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în toate organele de conducere și lucru ale Parlamentului, (ii) obligativitatea examinării impactului asupra egalității de gen la toate etapele procesului legislativ, (iii) prevenirea și combaterea discursului sexist în activitatea parlamentară, (iv)  asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea de familie a parlamentarilor.

Asigurarea reprezentării echilibrate:

a) principiul reprezentării echilibrate dintre femei și bărbați să fie legiferat la constituirea comisiilor permanente (art. 43), formarea fracțiunilor parlamentare (art. 20, art. 23),  constituirea delegațiilor parlamentare permanente (art. 282), constituirea delegațiilor parlamentare ad-hoc ( art.283), crearea grupurilor parlamentare de prietenie (art.284), asigurarea participării egale la selectarea candidaților pentru numirea în funcții publice (art. 218).

b) legiferarea obligației de a alege, cel puțin, un vicepreședinte al Parlamentului de sex opus.

Obligativitatea de a examina impactul de gen în procesul legislativ: 

c) obligativitatea de a examina și reflecta impactul de gen în nota informativă de fundamentare a proiectelor de acte legislative (art. 71), obligativitatea examinării impactului de gen în procesul de avizare a proiectelor de acte legislative de către Direcția Generală juridică a Secretariatului Parlamentului (art. 92), obligația de a examina și a face referință asupra impactului de gen a tuturor proiectelor de acte legislative în rapoartele comisiilor permanente (art. 95), includerea egalității de gen ca și scop al controlului parlamentar (art. 231).

Prevenirea și combaterea sexismului:

d) interzicerea expresă și penalizarea declarațiilor sexiste și discriminatorii ale deputaților asupra femeilor și bărbaților (art. 328).
Asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea de familie:

e) introducerea concediului maternal și paternal pentru deputați (art.357).

Scrie un comentariu