28 iulie 2017

APEL

Către:

 Prim-Ministrul Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova

Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Stimate Prim-Ministru Pavel Filip,

Platforma pentru Egalitate de Gen se arată îngrijorată de faptul că în noua structură a Guvernului sunt doar 2 femei.

Considerăm acest fapt unul nedemocratic și menit să continue subreprezentarea femeilor din Republica Moldova. Acest fapt reprezintă o încălcare gravă  de către Guvern a legislației RM (legea nr. 71 din 14.04.2016) care garantează reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților în funcții decizionale. Mai mult, acesta este un regres în respectarea angajamentelor internaționale și naționale asumate cu privire la egalitatea de gen[1].

Ori numirea a doar două femei în structura noului Guvern nici decum nu se încadrează în acțiunea asumată.

Continuând în acest ritm de ignorare a dimensiunii de gen și a subreprezentării femeilor în funcțiile de decizie, Guvernul contribuie la perpetuarea unei societăți patriarhale și la excluderea femeilor din procesele decizionale.

Ținând cont de cele menționate mai sus, de angajamentele naționale[2] și internațioanele ale Republicii Moldova de a promova egalitatea de gen, insistăm ca la formarea Cabinetului de miniștri și a echipelor de conducere a ministerelor să se respecte cota minimă de 40% de reprezentare pentru ambele sexe.

Solicităm un număr echilibrat de femei și bărbați în formarea Cabinetului de miniștri, astfel încât în componența acestuia să se regăsească cel puțin 4 femei.

 Membrii Platformei pentru Egalitate de Gen

[1]  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii (1952), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966), Platforma şi Planul de Acţiuni de la Beijing (1995), Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), ratificată de Republica Moldova, precum și în Obiectivele de Dezvoltare Durabile ale Agendei Globale 2030.

[2]  Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020.

Scrie un comentariu