Către dl Iurie Ciocan,

Directorul Centrului de Implementare a Reformelor

6 iunie, 2017

Platforma pentru Egalitate de Gen a examinat proiectul noii legi cu privire la Guvern, publicată în data de 22.05.2017 pe site-ul www.particip.gov.md.

Platforma pentru Egalitatea de Gen se arată îngrijorată şi profund dezamăgită de faptul că în varianta nouă a legii autorii au omis toate modificările introduse prin legea nr.71 din 14.04.2016. Acestea se refereau în special la: (i) introducerea principiul egalităţii de gen în activitatea Guvernului; (ii) stabilirea drept direcţie prioritară de activitate a Guvernului asigurarea integrării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în actele normative şi documentele de politici; (iii) respectarea unei cote minime de 40% de reprezentare a ambelor sexe la desemnarea şi aprobarea listei nominale a membrilor Guvernului.

Platforma pentru Egalitate de Gen nu va susţine şi va condamna public orice modificare a Legii cu privire la Guvern, care nu va menţine prevederile în vigoare susmenţionate. Adoptarea de către Guvern a acestui proiect în varianta actuală va fi interpretată de către Platformă drept o încălcare gravă a propriilor angajamente asumate cu privire la egalitatea de gen şi asigurarea dezideratului de reprezentare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în funcţii decizionale.

Insistăm că la elaborarea listei membrilor Guvernului să se respecte cota minimă de 40% de reprezentare pentru ambele sexe. Totodată, ne exprimăm speranţa că în procesul de reorganizare a Guvernului, cadrul instituţional de asigurare a egalităţii de gen va fi fortificat, fapt care presupune: (i) instituirea direcţiilor cu privire la asigurarea oportunităţilor egale, combaterea şi prevenirea violenţei în bază de gen, (ii) fiecare minister şi autoritate publică subordonată va desemna unităţi de gen şi vor asigura funcţionalitatea grupurilor coordonatoare în domeniul gender, (iii) va fi asigurat un secretariat dedicat pentru lucrările Comisiei Guvernamentale pentru Egalitatea între femei şi bărbaţi.

Propunem: (i) la articolul 3 – introducerea principiului egalităţii; (ii) la articolul 5 – introducerea atribuţiei cu privire la asigurarea integrării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în actele normative şi documentele de politici; (iii) la articolul 6 – introducerea domeniului de activitate – asigurarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi;  La articolul 11 aliniatul 3 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: ”lista candidaților la funcția de ministru respectă o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe”.

Membrii Platformei pentru Egalitate de Gen:

 1. Ana Gurău
 2. Antonița Fonari
 3. Alina Andronache
 4. Asociația Împotriva Violenței în Familie – ”Casa Mărioarei”
 5. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova – AFAM
 6. O. Femeia Modernă
 7. O. Femeia pentru Viitor
 8. Asociația Obștească ”Gender-Centru”
 9. Asociația Obștească ”Institutul de Rezolvare a Conflictelor”
 10. O. Onoarea și Drepturile Femeii Contemporane
 11. Asociația Obștească ”Promo-Lex”
 12. Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață”
 13. Asociația Obștească Vocea Femeilor Rome ”ROMANO ALAV”
 14. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
 15. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
 16. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului
 17. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”
 18. Clubul Politic al Femeilor 50/50
 19. Diana Enachi
 20. Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova
 21. Fundația Est-Europeană
 22. Georgeta Carasiucenco
 23. Galina Precup
 24. Grupul de Inițiative Feministe din Moldova
 25. Nata Scobioală
 26. Olga Nicolenco
 27. Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
 28. Tatiana Kebak

1 Comentariu

Scrie un comentariu