În 24 – 25 aprilie la Geneva are loc Forumul Regional UNECE (Comisia Economică a ONU pentru Europa) pentru Dezvoltare Durabilă, cu scopul de a monitoriza la nivel înalt procesul de implementare al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Aceste obiective constituie „Agenda 2030”, adoptată de către Adunarea Generală a ONU în 2015  și care reprezintă viziunea de dezvoltare durabilă a statelor membre.
Evenimentul este precedat de o reuniune a reprezentanților societății civile din întreaga regiune Europa (UE/SEE, Europa de Est, Balcanii și Turcia, Asia Centrală, Caucaz, Rusia, SUA, Canada și Israel), care discută rezultatele obținute în implementarea ODD la 2 ani de la adoptarea acestora, și analizează oportunități de instituționalizare a implicării societății civile în acest proces. Societatea civilă din Moldova este reprezentată la acest for de către Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen – Valentina Bodrug-Lungu  și Ana Gurău – membră a Platformei.
 
În cadrul prezentării sale despre progresul ODD 5 „Egalitate de gen” în regiune, Valentina Bodrug-Lungu a subliniat necesitatea de a dezvolta indicatori calitativi care să complementeze paradigma actuală, bazată în mare parte pe indicatori cantitativi. A  fost menționată și nevoia de a îmbunătăți capacitățile ONG-urilor de implementare, monitorizare și evaluare a ODD, inclusiv cu participarea agențiilor ONU din fiecare țară.
 
Partea oficială a Forumului a reunit delegați oficiali (ambasadori și miniștri) din regiune, care au prezentat progresele obținute în implementarea ODD în cadrul a 3 mese rotunde: 1) naționalizare și adaptare locală, 2) cooperare sub-regională, și 3) date statistice și monitorizare. Relevante pentru Moldova au fost prezentările oficialelor din Armenia și Georgia, dar și intervenția Anei Gurău, care a prezentat recomandările studiului Expert-Grup cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 la contextul Moldovei. Ana Gurău a remarcat că recomandările din raport sunt relevante nu doar pentru Moldova, ci și pentru alte țări din regiune care nu au experiență de integrare a politicilor publice.