12 iunie 2018

Către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării

 și Asigurarea Egalității

Republica Moldova, mun. Chișinău,

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt  nr 180, of 405 MD 2004

secretraiat@egalitate.md

tel: 022/212 817

PLÂNGERE

 

În data de 23 mai 2018 Primarul Orheiului Ilan Șor a publicat un mesaj pe pagina sa publică de Facebook[1] adresat politicienii Maiei Sandu „… Nu ai fost în stare nici măcar să îți aranjezi propria viață, nu ai de cine să îți faci griji, nu îți pasă de nimeni. Fără a face fericit măcar un om, cum propui să faci fericit un popor?”.

Considerăm afirmațiile primarului Ilan Șor, sexiste și discriminatorii față de politiciana Maia Sandu, și în general față de femeile din Republica Moldova.

Conform afirmațiilor făcute la anumite aspecte din viața personală a politicienei Maia Sandu, femeile care nu au în îngrijirea lor membri de familie, atunci ele nu au ce căuta în viața publică și nu pot avea activitate politică. Acest element e doar un detaliu de interes public legitim al biografiei persoanelor publice, dar nu definitoriu al întregii personalități și aptitudinii sale profesioniste.

În situații similare sunt unii  bărbați politicieni  în special fără copii: Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru; Dorin Chirtoacă, vicepreședinte PL; Constantin Țuțu, deputat, membru al PDM; Vlad Bătrîncea, deputat socialist, secretar general PSRM;  Victor Zubcu, membru PDM.

Astfel  accentul acestui  mesaj cu detalii biografice distincte are ca scop de a marginaliza și discrimina femeile politiciene și a pune o presiune socială suplimentară. Astfel de afirmații contribuie la propagarea stereotipurilor precum că femeile nu ar fi competente și competetive pentru a se implica în procesul decizional. Mai mult, o astfel de atitudine manifestată de către primarul Orheiului ar contribui la descurajarea femeilor să se implice activ în viața politică, din frica de a nu corespunde unui etalon fără versiune alternativă, de a fi supuse umilinței și oprobriului public și propagă stereotipuri nocive coeziunii și dezvoltării societății.

Considerăm că declarațiile primarului Ilan Șor contravin:

  • 38 lit.3 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, de a fi aleşi în condiţiile legii;
  • 7 din Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, care garantează egalitatea de şanse în domeniul electoral, în activitatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice;
  • 4 lit.a din Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, care interzice promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile publice, în baza criteriilor protejate de lege (cel de sex).
  • 176 din Codul penal al Republicii Moldova –  Încălcarea egalităţii în drepturi  a cetăţenilor

Solicităm:

  1. Constatarea promovării și practicării discriminării în baza criteriilor de sex de către autoritățile publice, în persoana primarului or. Orhei, Ilan Șor.
  2. Constatarea promovării și practicării sexismului de către primarul or. Orhei, Ilan Șor.
  3. Obligarea primarului or. Orhei, Ilan Șor, să ofere scuze publice Maei Sandu și tuturor femeilor din Republica Moldova, în special celor care au o situație similară precum Maia Sandu.

Semnatarii membrii Platformei pentru Egalitate de Gen:

Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen

Ana Gurău

Tatiana Chebac

A.O. Gender-Centru

Centru Parteneriat pentru Dezvoltare

Clubul Politic al Femeilor 50/50

Promo-Lex

RCTV Memoria

CReDO

Centru de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

A.O. Onoarea și Drepturile Contemporane ale Femeii

INRECO

Scrie un comentariu