Русская версия ниже

DESPRE NOI

IREX Europa, organizație civică din Franța, și partener național al Fondului Ucrainean pentru Femei pune în aplicare o inițiativă care își propune să sprijine și să consolideze abilitățile de advocacy la femeile tinere, promovarea drepturilor femeilor în țara lor. Această inițiativă va dura 2 ani, cu participarea a 5 țări din Eurasia și cu sprijinul Uniunii Europene.

În cadrul acestei inițiative, oferim sprijin de călătorie (granturi de călătorie) pentru a permite activistelor să participe la evenimente naționale, regionale și internaționale dedicate protecției drepturilor femeilor și fetelor.

OPORTUNITĂȚI

După acordarea de granturi de călătorie încurajăm tinerele apărătoare pentru drepturile omului și membre a organizațiilor pentru drepturile omului, care promovează drepturile femeilor în Moldova, să participe la evenimente naționale, regionale și internaționale dedicate drepturilor femeilor și fetelor. Granturile de deplasare urmăresc să faciliteze crearea de rețele între tinerele lidere active care s-au alăturat recent mișcării drepturilor omului, schimbul de cunoștințe și bune practici și creșterea vizibilității tinerelor lidere din regiune.

Suportul acordat poate acoperi costurile asociate participării la:

a) Evenimente internaționale, precum Conferința Forumului Internațional al Femeilor cu privire la Femeile lidere, Forumul Global privind drepturile omului, Summit-ul de la Geneva pentru drepturile omului și democrație, forum Femeile AWID și etc.

b) Evenimente regionale și naționale, precum: Festivalul Meta organizat de MakeOut (Belarus); Festivalul DOTYK (Belarus); Forumul Eurasian pentru femei, etc.

Cererile de participare la eveniment trebuie prezentate cel târziu cu 40 de zile înainte de începerea evenimentului.

 DESPRE DVSTRĂ

Invităm să aplice pentru concurs, persoanele care:

  • se identifică ca femei, inclusiv femeile trans și ne-binare gender, care se identifică într-o măsură mai mare ca femei
  • Luptă pentru drepturile omului/drepturile femeii și experiență în activism
  • vârsta între 18 și 35 de ani, cu experiență într-o mișcare a drepturilor omului de cel mult 2 ani
  • au cetățenia Republicii Moldova și locuiesc în prezent în Moldova

Prioritate vor avea candidatele care locuiesc în zonele rurale sau care au puțină experiență în activități similare și/sau nu pot ajunge la eveniment cu altă ocazie.

Suma maximă posibilă de grantului de călătorie – 1200 Euro.

 Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de cerere anexat și să expediați formularul completat la adresa de e-mail: o.bitca@uwf.org.ua

 Informații suplimentare la tel: (0373) 6 10 84 908

 IMPORTANT

Echipa proiectului va depune toate eforturile pentru a asigura siguranța comunicării cu solicitanții.

Formularul de aplicație AICI: Formular de cerere ro

********************************************************************************************************************

О НАС

IREX Европа, общественная организация из Франции, и национальный партнёр Украинский Женский Фонд реализуют инициативу, направленную на поддержку и усиление навыков по адвокации у молодых женщин, которые продвигают права женщин в своей стране. Эта инициатива продлится 2 года с участием 5 стран Евразии и поддержке Европейского Союза.

В рамках данной инициативы мы предлагаем поддержку для поездок (тревел гранты), чтобы обеспечить возможность участия активисток в национальных, региональных и международных мероприятиях, посвященных защите прав женщин и девушек.

О ВОЗМОЖНОСТИ

Путём предоставления тревел грантов мы поощряем молодых активисток-правозащитниц, а также членов правозащитных организаций, продвигающих права женщин в Украине, участвовать в национальных, региональных и международных мероприятиях, посвященных правам женщин и девушек. Тревел гранты имеют целью способствовать общению между активными молодыми лидерками, которые недавно присоединились к правозащитному движению, обмену знаниями и лучшими практиками, а также повышению видимости молодых лидерок в регионе.

Оказываемая поддержка может покрывать расходы, связанные с участием в:

  1. a) Международных мероприятиях, например: Международный женский форум, Конференция по женскому лидерству, Глобальный форум по правам человека, Женевский саммит по правам человека и демократии, Женский форум AWID тому подобное.
  1. b) Региональных и национальных мероприятиях, например Meta фестиваль, организованный MakeOut (Беларусь) фестиваль DOTYK (Беларусь) Евразийский женский форум и тому подобное.

Заявки на участие в мероприятии необходимо подавать не позднее, чем за 40 дней до его начала.

О ВАС

Мы приглашаем участвовать в конкурсе тех, кто:

  • идентифицируют себя женщинами, включая транс-женщин, гендерквир и небинарных лиц, которые идентифицируют себя в большей степени женщинами
  • борются за права человека/права женщин и имеют опыт в активизме
  • в возрасте от 18 до 35 лет с опытом пребывания в правозащитном движении не более 2 лет
  • имеют молдавское гражданство и сейчас проживают в Молдове.

Предпочтение будет отдаваться аппликанткам, которые проживают в сельской местности или имеют незначительный опыт участия в подобных мероприятиях и/или кроме данной возможности не могут попасть на подобные мероприятия.

Максимально возможная сумма тревел гранта – 1200 Евро.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить аппликационную форму, прилагаемую ниже, и отправить заполненную форму по электронной почте: o.bitca@uwf.org.ua

Aппликационную форму: application_travel_ru

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефону: (0373) 6 10 84 908.

ВАЖНО

Команда проекта приложит все усилия для обеспечения безопасности общения с аппликантками.

Scrie un comentariu