25 de reprezentanți/te ai Ministerului Apărării și ai Armatei Naționale învață despre egalitatea de gen, la o sesiune de instruire desfășurată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în perioada 23-24 octombrie 2018.

Trainingul abordează problemele și standardele actuale referitoare la egalitatea de gen, ceea ce le va permite participanților să acționeze în viitor ca susținători și promotori ai acestor standarde în viața de zi cu zi a Armatei Naționale.

„Această instruire va permite factorilor de decizie de la Ministerul Apărării și Armata Națională a Moldovei să-și direcționeze eforturile asupra problemelor critice și să fie mai eficienți în îmbunătățirea politicilor și practicilor privind egalitatea de gen”, a menționat Alla Skvorțova, specialistă de programe la PNUD Moldova.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Suport pentru reforma sectorului de securitate în Republica Moldova”, finanțat de Ministerul Apărării și PNUD. Instruirea se desfășoară în parteneriat cu SEESAC (Biroul de Control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra Armelor de Calibru Mic și a Armamentului Ușor). În strânsă cooperare cu Ministerele Apărării din patru țări din Balcanii de Vest, SEESAC a implementat un proiect regional privind includerea perspectivei de gen în reforma sectorului de securitate în regiune, care avea drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța egalității de gen.

Sesiunea de instruire este facilitată de doi formatori militari specializați pe dimensiunea de gen, membri ai platformei regionale SEESAC de reformă a sectorului apărării: Locotenentul-Colonel Straso Stojcevski de la Ministerul Apărării al Fostei Republici Iugoslave Macedonia și Colonelul Fahir Zilic din armata din Bosnia și Herzegovina, care au fost implicați activ în instruire și promovarea egalității de gen în armatele țărilor lor.

Prin urmare, instruirea oferă o oportunitate de a învăța din experiența colegilor și despre cele mai bune practici acumulate în Balcanii de Vest, care ar putea fi aplicate de armata Republicii Moldova.

„Cred cu fermitate în abordarea de învățare de la egal la egal. Am trecut cu toții prin experiențe similare și există atât de multe lucruri pe care le putem învăța unul de la celălalt, în special în ceea ce privește subiectele esențiale pentru securitatea cetățenilor, care uneori rămân în umbră, cum ar fi egalitatea de gen în cadrul armatei”, afirmă locotenentul-colonel Straso Stojcevski.

Printre subiectele discutate în cadrul instruirii se numără: aspectele gender și reforma sectorului de securitate, gender și reforma sistemului de apărare, lecții despre promovarea egalității de gen în sectorul de apărare, învățate de armata din Balcanii de Vest, metode și sfaturi pentru implementarea planului național de acțiuni cu privire la implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (RCS ONU) privind Femeile, Pacea și Securitatea.

Vladimir Iliev, Secretar de Stat în domeniul politicilor de dezvoltare a resurselor umane, învățământ militar şi planificare a resurselor, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, a afirmat: „Acest eveniment este o oportunitate perfectă pentru a ne lărgi orizontul de cunoștințe în ceea ce privește egalitatea de gen în cadrul Forțelor Armate, precum și pentru a ne consolida capacitățile în vederea realizării obiectivelor stabilite în cadrul Planului de acțiuni cu privire la implementarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021.”

În martie 2018, Guvernul Republicii Moldova a adoptat planul național de acțiuni cu privire la implementarea RCS ONU 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru 2018-2021, în cadrul căruia Ministerul Apărării este responsabil de implementarea acestuia. Ulterior, Ministerul Apărării a aprobat un plan de acțiuni pentru implementarea programului, care conține o serie de activități menite să sporească egalitatea de gen, să creeze un mediu favorabil incluziunii femeilor în sectorul de securitate, să asigure non-discriminarea și să ajusteze documentele de politici.

Sursa: www.md.undp.org

Scrie un comentariu