Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a examinat petiția celor 98 de femei, care au declarat că au avut de suferit în urma interacțiunii cu sistemul medical, în special în cadrul instituțiilor perinatale din țară.

În acest context, în urma analizei petiției privind încălcările și abaterile de la normele de etică și deontologie medicală, a regulamentelor stabilite și devierile de comportament admise de către unele persoane din sistemul medical implicate în aceste cazuri, Ministerul a elaborat un Plan de acțiuni care are drept scop îmbunătățirea managementului calității și siguranței serviciilor medicale, fortificarea capacităților prestatorilor de asistență medicală, sporirea responsabilității și competenței lucrătorilor medicali, respectarea drepturilor pacienților și a gradului de informare a cetățenilor privind drepturile lor.

În acest sens, Ministerul a emis un Ordin, prin care solicită tuturor subdiviziunilor Ministerului, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Centrului de Excelență în medicină și farmacie „Raisa Pocalo”, Centrului de educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic, conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice să întreprindă toate măsurile privind executarea acțiunilor prevăzute în Plan.

Astfel, conform documentului, instituțiile vizate urmează să asigure principiile de comunicare cu pacienții, respectarea drepturilor acestora, elaborarea protocoalelor și ghidurilor clinice în scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale, revizuirea fișelor de post a personalului medical și stabilirea expres a atribuțiilor și obligațiunilor privind responsabilitatea personalului medical și conformarea irevocabilă la normele de etică și deontologie.

La fel, urmează să fie actualizat și completat cadrul normativ în domeniul standardelor de comunicare și consiliere psihologică a pacienților, organizate instruiri a personalului medical, privind principiile eticii și deontologiei medicale. De asemenea, vor fi realizate acțiuni de informare privind drepturile pacienților, serviciile medicale gratuite sau cu plată de care poate beneficia populația și instituirea în cadrul tuturor instituțiilor medicale din țară a serviciului telefonic gratuit „Linia Verde”.

Totodată, MSMPS va elabora și promova legislația privind investigarea și soluționarea cazurilor de erori medicale și va revizui cadrul normativ pentru asigurarea drepturilor pacienților în actul medical.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale regretă cazurile în care pacienții au avut de suferit în urma neglijenței unor lucrători medicali și va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura populației servicii medicale de calitate, inclusiv prin monitorizarea strictă a realizării Ordinului și a Planului de acțiuni.

Planul de Acțiuni privind îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor medicale îl accesați aici: 

Scrie un comentariu