In data de 15 august 2019 au fost votat în lectură finală  proiectul de lege cu privire la modificarea legislației electorale, inclusiv cota de reprezentare şi prevederile de plasament. care presupun ca listele de candidați pentru alegerile locale  vor fi întocmite respectîndu-se cota minimă de 40% pentru ambele sexe, iar poziționarea candidaților pe liste se face conform formulei: minim patru candidați pentru fiecare gen la fiecare 10 locuri.

Totodată, prin derogare de la prevederile legislației în vigoarela alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, listele de candidați vor fi întocmite respectîndu-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe şi minim trei candidați pentru fiecarre gen la fiecare 10 locuri. Prin urmare, vor fi respectate în mod cumulativ următoarele două condiții:

 1) să fie asigurată cota de 40%

 2) din fiecare 10 candidați incluși în listă 3 trebuie să fie reprezentanții unui singur gen.

Comisia Electorală Centrală atenționează că nerespectarea condițiilor instituite în prevederile enumerate mai sus atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidați de către organul electoral.

Totodată, atragem atenția că desemnarea candidaților pentru funcțiile de primar și consilier  poate fi inițiată nu mai devreme de constituirea consiliilor electorale de circumscripție.

Sursa: www.a.cec.md

Scrie un comentariu