DESPRE NOI

Platforma pentru Egalitate de Gen, în parteneriat cu ERIM și GENDERDOC-M implementează proiectul „Moldova Împotriva  Discriminării”, cu suportul financiar al Uniunii Europei. Proiectul implementează o inițiativă care vizează sprijinirea și consolidarea competențelor de leadership ale femeilor tinere care promovează drepturile femeilor. 

Ca parte a inițiativei în curs de desfășurare, vă invităm să participați la Academia Naţională de Liderism Feminin care își îndrumă activitățile în vederea protejării drepturilor femeilor și ale fetelor. 

DESPRE OPORTUNITATE 

Scopul Academiei Naționale de Liderism Feminin este de a spori vizibilitatea și participarea tinerelor activiste pentru drepturile omului în viața publică.

Participantele la Academia Națională de Liderism Feminin vor fi în măsură să aprofundeze cunoștințele lor în domeniul drepturilor omului, egalitatea de gen și discriminarea de gen. 

Participantele la Academie vor putea afla mai multe despre strategiile de comunicare, premizele pentru campanii de promovare de succes, scrierea propunerilor de proiecte, vor putea să înțeleagă mecanismele de influență asupra procesului decizional și cooperarea cu agențiile guvernamentale. Vor avea și posibilitatea de a se întâlni cu lidere și activiste care împărtășesc poveștile lor de succes și exemple de advocacy eficiente pentru femei și fete. 

Academia Natională de Liderism Feminin se va desfășura în două etape. Prima etapă va fi o pregătire intensivă de 3  zile, iar a doua etapă va consta în implimentarea programului de mini proiecte realizate de absolventele academiei.

Pentru activistele care participă la Academia de Liderism, va fi oferită o oportunitate de a participa la concursul pentru granturi mici și de a primi finanțare, pe bază de concurs, pentru a implementa un proiect de utilizare în practică a competențelor dobândite în cadrul Academiei. Limba de comunicare  în cadrul academiei română și rusă.

Academia Națională de Liderism Feminin se va desfășura în apropirea orașului Chișinău. Locația desfășurării Academiei va asigura măsuri de protecție privind COVID-19, oferind participantelor un mediu sigur și protejat pe toată perioada desfășurării Academiei. 

Academie de Liderism Feminin va avea loc pe 29 – 31 iulie 2021, dar în funcție de evoluția situație epidimologice, organizatorii își rezervă dreptul de a amâna desfășurarea activităților. 

Criterii de eligibilitate:

  • femei/fete ce apără drepturile omului/drepturilor femeilor;
  • femei/fete cu experiență într-o mișcare a drepturilor omului de cel mult 2 ani; 
  • femei/fete care au potențialul de a deveni lideră sau de a susține ferm drepturile femeilor în comunitatea sau organizația lor;

Angajament de particparea la sesiune de follow-up. Încurajăm să participe  activistele LGBTI, reprezentantele minorităților etnice, femeile cu dizabilități și femeile HIV pozitive.  Participarea la Academie este gratuită, participantele selectate vor primi tot ce este necesar în timpul evenimentelor. 

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de cerere accesând linkul sau îl puteți completa mai jos până la data de 10 iulie 2021.

Pentru informații suplimentare despre participarea la concurs, persoana de contact Nina Lozinschi, telefon:  069215456 

IMPORTANT  Echipa proiectului va asigura la maximum o comunicare sigură cu participantele. 

RU

Приглашение на участие в Академии лидерства для молодых правозащитниц

О НАС 

Платформа Гендерного Равенства в партнерстве с ERIM и ГЕНДЕРДОК-М реализует проект «Молдова против дискриминации» при финансовой поддержке Европейского Союза. Эта инициатива направленная на поддержку и укрепление лидерских навыков молодых женщин, которые продвигают права женщин.

В рамках текущей инициативы мы приглашаем вас принять участие в Академии Женского Лидерства, которая руководит своей деятельностью по защите прав женщин и девочек.

О возможности

Целью Национальной Академии Женского лидерства является повышение осведомленности и участия молодых правозащитниц в общественной жизни.

Участницы Академий смогут углубить свои знания в области прав человека, гендерного равенства и гендерной дискриминации.

Участницы Академий смогут больше узнать о коммуникативных стратегиях, предпосылках успешных рекламных кампаний, написаний проектных предложений, смогут понять механизмы влияния на процесс принятия решений и сотрудничество с государственными органами. У них также будет возможность встретиться с лидерами и активистами, которые поделятся своими историями успеха и примерами эффективной адвокации для женщин и девочек.

Национальная Академия Женского Лидерства пройдет в два этапа. Первый этап будет интенсивным 3 дневным обучением. Второй этап,  участвующими в Академии Лидерства, будет предоставлена возможность принять участие в конкурсе на получение небольших грантов и получить финансирование, на конкурсной основе, для реализации проекта по применению навыков, приобретенных в Академии.

Академия будет включать в себя тренинги, наставничество и индивидуальное участие девушек. Языки общения будут румынский и русский.

Национальная Академия Женского Лидерства будет проходить недалеко от города Кишинева. Местоположение Академии обеспечит защитные меры для COVID-19, предоставляя участницам безопасную среду на всей территории Академии.

Академия женского лидерства пройдет 29-31 июля 2021 года.

Мы приглашаем подаваться для участия в конкурсе лиц, которые:

  • идентифицируют себя женщинами, включая транс-женщин, гендерквир и небинарних лиц, которые идентифицируют себя в большей степени женщинами защищают права человека/права женщин;
  • женщины/девочки с опытом работы в правозащитном движении до 2 лет;
  • женщины/девочки, которые могут стать лидерами или решительно поддержать права женщин в своей общине или организации;
  • Обязательство участвовать в последующей сессии.

Мы поощряем участие ЛГБТИ активисток, представительниц этнических меньшинств, женщин-инвалидов и ВИЧ-инфицированных женщин.

Участие в Академии бесплатное, отобранные участницы получат все необходимое во время мероприятий.

Для участия в конкурсе, пожалуйста, заполните форму заявки, перейдя по ссылке или заполните форму заявки выше  до 10 июля 2021 года.

За дополнительной информацией об участии в конкурсе обращайтесь к Нине Лозински, тел. 069215456.

ВАЖНО Команда проекта обеспечит максимально безопасное общение с участницами.

Scrie un comentariu