Русская версия ниже

DESPRE NOI

IREX Europa, o organizație civilă din Franța, și partenerul național al Fondului Femeilor din Ucraina implementează o inițiativă care vizează sprijinirea și consolidarea competențelor de leadership ale femeilor tinere care promovează drepturile femeilor. Această inițiativă va dura 2 ani, cu participarea a 5 țări din regiune și cu sprijinul Uniunii Europene.

Ca parte a inițiativei în curs de desfășurare, vă invităm să participați la Academia de Liderism pentru Tinerele Apărătoare ale Drepturilor Omului care își îndrumă activitățile în vederea protejării drepturilor femeilor și fetelor.

DESPRE OPORTUNITATE

 Conducerea Academiei de Liderism pentru Tinerele Apărătoare ale Drepturilor Omului două cicluri de 3 zile, la fiecare dintre acestea vor participa 30 de persoane (numărul total de participanți la ambele cicluri – până la 60 de persoane). Academia va include sesiuni de instruire, mentorat și implicarea individuală a participantelor. Scopul Academiei este de a spori vizibilitatea și participarea tinerelor activiste pentru drepturile omului în viața publică a țării. În cursul Academiei participantele vor fi în măsură să aprofundeze cunoștințele lor în domeniul drepturilor omului, politica de gen, egalitatea de gen și discriminarea de gen, afla mai multe despre strategiile de comunicare și lucrul cu mass-media, premizele pentru campanii de promovare de succes, scrierea propunerilor de proiecte, să înțeleagă mecanismele de influență asupra procesului decizional și cooperarea cu agențiile guvernamentale, precum și au posibilitatea de a se întâlni cu lidere și activiste care împărtășesc poveștile lor de succes și exemple de advocacy eficiente de succes campaniile pentru femei și fete.

Al 2lea ciclu al Academiei de Liderism Tinerele Apărătoare ale Drepturilor Omului va avea loc în perioada 30 ianuarie -1 februarie 2019 la Chișinău, cu un număr maxim de 30 de persoane.

Mai mulți participante active, motivate, ambițioase ai Academiei vor fi invitați să participe la Academia Regională, care va avea loc la Chișinău, în primăvara/vara anului 2019. La Academia Regională vor participa tinere apărătoare ale drepturilor omului din 5 țări – Belarus, Georgia, Moldova, Rusia și Ucraina, care vor avea ocazia să împărtășească între ei experiențele, ideile și cele mai bune practici.

Pentru activistele care participă la Academia de Liderism, va fi oferită o oportunitate de a participa la concursul pentru granturi mici și de a primi finanțare pe bază de concurs pentru a implementa un proiect de utilizare în practică a competențelor dobândite în cadrul Academiei.

 DESPRE DVSTRĂ

 Invităm persoanele să depună pentru participarea la concurs care:

  • se identifică ca femei, inclusiv femei trans-feminine, genderqueer și persoane care nu sunt binare, care se identifică mai mult cu femeile
  • apără drepturile omului/drepturilor femeilor
  • vârsta între 18 și 30 de ani, cu experiență într-o mișcare a drepturilor omului de cel mult 2 ani
  • au potențialul de a deveni lideră sau de a susține ferm drepturile femeilor în comunitatea sau organizația lor.

Încurajăm să participe la Academie activistele LGBTI, reprezentantele minorităților etnice, femeile cu dizabilități și femeile HIV pozitive.

Participarea la Academie este gratuită, participantele selectate vor primi tot ce este necesar în timpul evenimentelor.

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de cerere la linkul https://ukr.wf/moldova sau să trimiteți formularul completat prin e-mail la o.bitca@uwf.org.ua până la data de 10 ianuarie 2019.

Pentru informații suplimentare despre concurs, vă rugăm să sunați la (3736) 10 84 908.

IMPORTANT

Echipa proiectului va asigura la maximum o comunicare sigură cu participantele.

 

_____________________________________________

ПРО НАС

IREX Европа, общественная организация из Франции и национальный партнёр Украинский Женский Фонд реализует инициативу, которая направлена на поддержку и усиление лидерских навыков молодых женщин, продвигающих права женщин. Эта инициатива продлится 2 года с участием 5 стран региона и поддержке Европейского Союза. В рамках действующей инициативы мы приглашаем к участию в Академии лидерства для молодых правозащитниц, которые направляют свою деятельность на защиту прав женщин и девушек.

О ВОЗМОЖНОСТИ

Академия лидерства для молодых правозащитниц предусматривает проведение двух 3-дневных циклов, в каждом из которых примут участие до 30 человек (общее количество участниц по обоим циклами – до 60 человек). Академия будет включать тренинговые сессии, менторскую поддержку и индивидуальную работу участниц. Целью Академии является усиление участия и видимости молодых правозащитниц в общественной жизни страны. Во время Академии участницы смогут углубить свои знания в области защиты прав человека, гендерной политики, гендерного равенства и гендерной дискриминации, больше узнать о коммуникационных стратегиях и работе со СМИ, предпосылках проведения успешных адвокационных кампаний, написании проектных предложений, понять механизмы влияния на принятие решений и сотрудничество с государственными структурами, а также иметь возможность встретиться с успешными лидерками и активистками, которые поделятся своими историями успеха и примерами эффективных адвокационных кампаний по защите прав женщин и девушек.

Второй цикл Академии лидерства для молодых правозащитниц состоится с 30-го января по 1-ое февраля 2019 в Кишинёве, максимальное количество участниц – 30 человек.

Несколько мотивированных, активных и целеустремленных участниц Академии будут приглашены к участию в Региональной Академии, которая состоится в Кишинёве, Молдова весной/летом 2019 года. В Региональной Академии примут участие молодые правозащитницы из 5 стран – Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины, которые будут иметь возможность обменяться между собой опытом, идеями и лучшими практиками.

Для активисток, которые примут участие в Академии лидерства, будет предоставлена возможность принять участие в конкурсе малых грантов и получить финансирование на конкурсной основе для реализации проекта по использованию на практике приобретенных во время Академии знаний и навыков.

ПРО ВАС

Мы приглашаем подаваться для участия в конкурсе лиц, которые:

  • идентифицируют себя женщинами, включая транс-женщин, гендерквир и небинарних лиц, которые идентифицируют себя в большей степени женщинами
  • защищают права человека/права женщин
  • в возрасте от 18 до 30 лет с опытом пребывания в правозащитном движении не более 2 лет • имеют потенциал стать лидеркой или решительно выступать за права женщин в своей общине или организации.

Мы поощряем подаваться к участию в Академии ЛГБТ активисток, представительниц этнических меньшинств и ВИЧ-положительных женщин.

Участие в Академии бесплатное, отобранные участницы будут обеспечены всем необходимым во время проведения мероприятий.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на https://ukr.wf/moldova или отправить заполненную форму по электронной почте: o.bitca@uwf.org.ua до 10 января 2019.

 Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефону: (3736) 10 84 908.

ВАЖНО Команда проекта приложит максимальные усилия для обеспечения безопасности общения с апликантками.

 

Scrie un comentariu