La finele lunii februarie s-a încheiat proiectul „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare”.  A fost un proiect derulat de IREX Europe/ERIM Europe, GENDERDOC-M și Gender-Centru (organizația gazdă a Secretariatului Platformei pentru Egalitate de Gen) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Principalul scop a fost combaterea discriminării împotriva femeilor/comunității LGBT și promovarea egalității de gen în Republica Moldova prin două componente principale:
1) consolidarea capacității femeilor/LGBT activiste și organizații,
2) creșterea gradului de conștientizare al publicului cu privire la problemele egalității de gen.

În cadrul proiecului au fost desfășurate două edițiii ale Academiei Naținoale de Lidersim Feminin. Suntem mândre de comunitatea creată și de activitățile realizate de către cele 62 de absolvente ale Academiei Naționale de Liderism Feminin. Împreună am implementat 20 de proiecte inedite dedicate combaterii stereotipurilor, a violenței în familie și discriminării, dar și promovării șanselor și oportunităților egale pentru femei și bărbați.
Alte rezultate ale proiectului vedeți în infograficul de mai jos.
Proiectul Moldova Împotriva Discriminării în cifre

Scrie un comentariu