Guvernul Republicii Moldova, la inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a aprobat o hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Una din modificările propuse a fost introducerea Articolului 1241 la Codul Muncii – acordarea concediului paternal de 14 zile calendaristice.

Parlamentul Republicii Moldova urmează să aprobe acordarea concediului paternal (oferit taţilor la naşterea copilului) de 3 zile, achitat din fondul de salarii al angajatorului.

„Considerăm că un concediu paternal trebuie să (I) aibă o durată de cel puţin 14 zile, (II) achitate 100% din fondul asigurărilor sociale”, accentuează Platforma pentru Egalitate de Gen, care a realizat și un infografic ce reflectă 5 motive ce susţin importanţa concediului paternal.

concediu_de_paternitate2-min

Scrie un comentariu