În vederea celebrării Zilei Familiei de 15 mai 2021, a fost organizată conferința științifico-practice virtuale la tema: Impactul tehnologiilor informaționale asupra vietii de familie în contextul COVID-19. Evenimentul a fost organizat în colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne/IGP, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru.

Scopul conferinței a fost de a reitera importanța familiei și necesitatea valorificării tehnologiilor informaționale în vederea asigurării stării de bine a membrilor familiilor contextul pandemiei COVID-19.

14

Ziua Internaţională a Familiei este marcată anual la 15 mai, în conformitate cu Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993 a Adunării Generale a ONU. Obiectivul principal al acestei zile este de a evidenţia importanţa familiilor în cadrul societăţii şi de a promova valorile majore ale familiei: dragoste, respect, egalitate, parteneriat, împărţirea responsabilităţilor casnice, prevenirea/combaterea violenţei în familie, concilierea vieții profesionale cu viața de familie, etc.

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, începând cu anul 2010, pe data de 15 mai este consemnată Ziua Familiei ca sărbătoare la nivel național. Guvernul, structurile de stat, APL, organizațiile non-guvernamentale, instituțiile de învățământ şi persoanele fizice, etc. sunt încurajate să organizeze celebrarea Zilei pentru promovarea valorilor familiei.

Totodată,  importanța celebrării Zilei Internaționale a Familiei se raliază la implementarea documentelor naționale: Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni aferent, Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni aferent, Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 ș.a. documente.

În anul 2021, Ziua de 15 mai a avut ca subiect: Familiile și noile tehnologii. Accentul pe megatendințe a fost de a facilita analiza impactului acestora asupra vieții de familie și de a recomanda politici adaptate orientate spre familie pentru a valorifica aspectele pozitive ale acestor tendințe și a contracara fațetele negative ale acestora.

În contextul COVID-19, pe lângă mai multe provocări, se constată și unele efecte negative legate de tehnologii, cum ar fi stresul părinților și copiilor legat de utilizarea TIC, dar și agresiunea cibernetică ș.a.

În același timp, pandemia COVID-19 a demonstrat importanța tehnologiilor digitale pentru muncă, educație și comunicare. Pandemia a accelerat schimbările tehnologice care fuseseră deja în desfășurare atât în societate, cât și la locul de muncă, ducând la creșterea modalităților inovatoare de lucru, precum și flexibilitatea atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

La fel, odată cu creșterea domeniului tehnologiilor inovatoare, noile tehnologii digitale au potențialul de a împuternici părinții să îndeplinească cu succes astfel de obligații. Astfel, se recomandă celebrarea Zilei Internaționale a Familiei prin explorarea impactului noilor tehnologii asupra familiilor, cu accent asupra stării actuale și a potențialului viitor al tehnologiilor digitale în avansarea educației parentale. Sunt necesare programe educaționale la nivel de societate civilă, universități și școli, cu implicarea activă a părinților, buneilor, valorificarea dimensiunii de gen și recunoașterea rolului bărbaților în familii.

13

Conferința a avut loc in mediul online și a fost moderată de către președinta Gender Centru – Valentina Bodrug-Lungu. De-a lungul evenimentului s-au pus în discuție câteva subiecte:

  • Politicile statului de suport a familiei în context COVID-19 (prevenirea violenței, suport material, servicii de asistență…) prezentare făcută de Lilia PASCAL, Șefa Direcției Politici în domeniul egalității de gen, MSMPS;
  • COVID-19 și tehnologiile informaționale prezentare condusă de către Artur DEGTEARIOV, Direcție Investigații Infracțiuni Informatice al INI al IGP, MAI;
  • Rolul societății civile în susținerea și promovarea politicilor familiale prin tehnologii informaționale, prezentare de către Nina LOZINSCHI, Secretară generală, Platforma pentru Egalitate de Gen;
  • Diminuarea impactului COVID-19 asupra familiei  de Inga CHISTRUGA-SINCHEVICI, Institutul Național de Cercetări Economice;
  • Rolul bărbaților în viața de familie de Sergiu TOMA, dr. psih., USM, Institutul politici familiale.

    15

9

Scrie un comentariu