Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen și asistența externă a donatorilor în implementarea politicilor de asigurare a egalității între femei și bărbați au fost subiectele discutate în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale pentru egalitate de gen între femei și bărbați, care a avut loc la 21 martie curent. Ședința a fost prezidată de viceprim-ministrul și președintele comisiei Gheorghe Brega, la care a participat vice-președinta Platformei pentru Egalitate de Gen Valentina Bodrug-Lungu, reprezentanții autorităților publice centrale și ai societății civile.

Pe data de 9 martie curent, cabinetul de miniștri a aprobat Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, precum și planul de acțiuni privind implementarea acesteia. În acest context, Guvernul Republicii Moldova și-a propus în calitate de obiectiv promovarea integrării dimensiunii de gen în programele bugetare prin stabilirea indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen.

Astfel, în cadrul ședinței s-a decis inițierea exercițiului de analiză a politicilor bugetare în domeniile agriculturii, sănătății, educației și pieței muncii în vederea integrării bugetării sensibile la dimensiunea de gen în cadrul programului bugetar sectorial. În acest sens, membrii comisiei au propus ca în cadrul următoarei ședințe a Comisiei să fie identificate politicile/programele care urmează să fie analizate sub acest aspect și să fie trasat un caiet de sarcini în acest sens.

În prezentarea sa privind asistența externă a donatorilor în implementarea politicilor de asigurarea a egalității între femei și bărbați, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu a precizat că la moment se află în derulare 25 de proiecte care tangențial includ dimensiunea de gen și 8 proiecte focusate exclusiv pe promovarea egalității de gen în diverse sectoare.

Totodată, Viorica Dumbrăveanu a prezentat proiectele de asistență externă care sunt în corelare directă cu obiectivele Strategiei naționale de asigurare a egalității de gen pe anii 2017-2021, menționând gradul de acoperire financiară a fiecărui obiectiv al documentului de politici.

În context, autoritățile responsabile de realizarea planului de acțiuni urmează să coopereze cu partenerii de dezvoltare pentru a examina posibilitatea acoperirii financiare a acțiunilor fără acoperire financiară, iar la ședințele ulterioare ale Comisiei s-a propus invitarea reprezentanților donatorilor externi.

Sursa foto:  www.mmpsf.gov.md

Scrie un comentariu