UN Women, bazată pe viziunea egalității consacrate în Carta Națiunilor Unite, lucrează pentru eliminarea discriminării față de femei și fete; împuternicirea femeilor; realizarea egalității între femei și bărbați în calitate de parteneri și beneficiari ai dezvoltării, a drepturilor omului, a acțiunilor umanitare, a păcii și a securității.

În anul 2018 Oficiul UN Women din Moldova a început să implementeze noua sa Nota Strategică (SN) pentru perioada 2018-2022, care este aliniată cu Cadrul de Parteneriat al Republicii Moldova-ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 și cu Planul Strategic Global al UN Women. În cadrul SN, UN Women cooperează cu guvernul, societatea civilă, mediul academic, sectorul privat și mass-media pentru a promova drepturile și oportunitățile sociale, economice și politice ale femeilor și fetelor, acordând o atenție deosebită celor care provin din zone marginalizate, reprezentate de grupuri.  Acestea includ femeile din mediul rural, femeile rome, femeile cu dizabilități, femeile care trăiesc cu sau sunt afectate de HIV, femeile supraviețuitoare de violență, femeile migrante, femeile în vârstă și altele. Operațiunea UN Women din Moldova se axează pe aducerea unor schimbări concrete în viața femeilor și a societății față de impactul pe termen lung al realizării egalității de gen și al împuternicirii femeilor și fetelor în țară.

În mod specific, SN 2018-2022 avansează în următoarele trei zone de impact (IA): IA1: Mai multe femei participă pe deplin și conduc procesele și instituțiile de guvernare responsabile de gen, inclusiv în sectorul de securitate, IA2: Mai multă securitate pentru femei, lucru decent și autonomia economică, IA3: Autoritățile, instituțiile și comunitățile publice previn violența împotriva femeilor și fetelor și oferă servicii esențiale de calitate. Spre aceste zone de impact, UN Women lucrează cu o varietate de parteneri naționali și internaționali pentru a contesta stereotipurile bazate pe gen și pentru crearea unui mediu în care femeile acționează ca agenți cheie ai schimbării către o mai mare egalitate și dezvoltare, în parteneriat cu bărbații și băieții.

Scopul 
Sub îndrumarea generală și supravegherea directă a Coordonatorului UN Women în conducere și în strânsă cooperare cu conducerea înaltă a Ministerului Apărării și reprezentanții săi desemnați, expertul gender selectat va sprijini Ministerul Apărării în implementarea angajamentelor privind egalitatea de gen și integrarea egalității de gen în sectorul apărării.

Cerințe pentru experiență
Educaţie

Master în gender, drepturile omului, drept, științe politice, sociologie, relații internaționale, economie internațională, securitate sau alte domenii conexe.
Experienţă

Cel puțin cinci (5) ani de experiență dovedită a muncii în domeniul egalității de gen și al abilitării femeilor în Republica Moldova;
Cel puțin trei (3) ani de experiență dovedită a lucrului în sectorul apărării și securității, cu un accent special pe promovarea drepturilor omului în aceste domenii specifice;
Experiența colaborării cu instituțiile din sectorul securității din Moldova și / sau cu alte organisme guvernamentale;
Experiența anterioară de lucru în analizarea / dezvoltarea politicilor sau furnizarea de recomandări și / sau modificări ale cadrului legislativ național.
Cerințe lingvistice

Cunoaștere excelentă a limbilor română, rusă și engleză.
Documente care trebuie incluse
Candidații interesați trebuie să trimită prin intermediul sistemului de prezentare online următoarele documente / informații pentru a-și demonstra calificarea:

Scrisoare de intenție cu justificarea de a fi cel mai potrivit pentru muncă, viziune și abordare de lucru, indicând în mod specific experiența mobilizării comunităților excluse de participare și incluziune.
Completarea formularului de istoric personal (P11) și / sau a CV-ului, inclusiv înregistrări privind experiența anterioară în proiecte similare / sarcini și rezultate specifice obținute; P11 poate fi descărcat la http://www.unwomen.org/about-us/employment;

Propunere financiară (în MDL)
Propunerea financiară include o defalcare a sumei totale (rata zilnică și numărul de zile lucrătoare anticipate și orice alte costuri posibile); Vă rugăm să consultați Anexa I: Ghidul de preț și modelul și anexa II: Formularul de depunere a propunerii de preț.

Termen limită de depunere a cererilor: 20 august 2018

Pentru a aplica, urmați: http://www.undp.md/newjobs/jobdetails/1752/

Sursa: www.civic.md

Scrie un comentariu