În data de 26 mai 2021, la Chișinău se desfășoară Forumul „Planul Național de Acțiuni privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU: realizări, provocări, perspective”.

Evenimentul este realizat în cadrul Proiectului ”Local communities build and sustain peace: strengthening women and youth participation in building sustainable peace in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kenya, Moldova, South Sudan, Uganda, and Ukraine”, în parteneriat de către Gender-Centru și Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) cu suportul Agenției Austriece de Dezvoltare (ADA), la fel  și  în cadrul Acordului de cooperare în bază de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), finanțat de Guvernul Suediei și UN Women. Forumul este organizat în parteneriat de Biroul Politici pentru Reintegrare, The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), UN Women, Gender-Centru, cu suportul Agenției de Dezvoltare Austriacă (ADA).

Participanți/participante: reprezentanți/reprezentante din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne/ Poliția de Frontieră/ Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Vamal, la fel Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; organizații ai societății civile.

Obiective:

  • Analiza generală a realizărilor, provocărilor și perspectivelor în realizarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325
  • Fortificarea angajamentului față de punerea în aplicare a PNA Moldova 1325
  • Promovarea dialogului și cooperării intersectoriale mai eficiente între autoritățile publice centrale și societatea civilă în implementarea rezoluțiilor privind Femeile, Pacea și Securitatea în Moldova.

În cadrul evenimentului au fost discutate realizările, provocările și perspectivele în realizarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021

De menționat că, la nivel naţional și în sectorul de securitate şi apărare a Republicii Moldova se constată o dinamică pozitivă privind implementarea acţiunilor de sporire a nivelului de încadrare a femeilor în domeniul respectiv, totuși analiza datelor statistice evidenţiază faptul că ponderea femeilor în funcții de conducere și de execuție în instituțiile de securitate și apărare, inclusiv în serviciul activ, este una neuniformă.

La ora actuală în Armata Națională 20,4% din numărul de militari înrolați sunt femei. 19,3% din numărul total de ofițeri ai Armatei naționale sunt femei, 54% dintre care ocupă posturi de conducere de nivel mediu și inferior. Dintre funcționarii publici civili angajați în Armata Națională, 60,6% unt femei. Iar din numărul total al personalului Armatei Naționale (militari și civili) – 2% femei în funcții superioare de conducere.

Ponderea femeilor în Poliție constituie 19,31% (2020) comparativ cu 18,94% (2019). În Inspectoratul Genearl al Poliției, în funcții de conducere sunt 89 femei și 828 bărbați (aprilie 2021). Numărul bărbaților care au beneficiat de concediu paternal de 14 zile constituie 254.

Apreciind realizările în domeniu, constatăm importanța coagulării eforturilor ditre structurile de stat, APL, societatea civilă în promovarea și implementarea eficientă a Agendei Femeile, Pacea și Securitatea.

Scrie un comentariu