Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat procesul de actualizare, completare și modificare a Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM). Instituția propune să fie acordate genului feminin ocupațiile existente în Clasificator. Platforma pentru Egalitate de Gen a depus o petiție în acest sens. 

Despre aceasta s-a discutat într-o ședință comună cu Confederația Națională ai Patronatului. Participanții la întrunire au reiterat importanța revizuirii Clasificatorului în contextul progresului tehnico-științific, precum și a acumulărilor mai multor inițiative ce au impus revizuirea și completarea acestuia.

La solicitarea Ministerului Sănătății de a acorda la gen ocupațiile prezente în actuala variantă a Clasificatorului, reprezentantul Patronatelor și-a exprimat dezacordul motivând prin volumul și așa destul de mare. Drept soluție alternativă s-a propus ca acordul la gen, dacă este cazul, să fie specificat în preambulul Clasificatorului precum și în prevederile contractului individual de muncă la angajare.

Expertul selectat pentru acest exercițiu va avea întrevederi separate cu entitățile de pe piața forței de muncă pentru a colecta sugestii de modificare/completare a Clasificatorului Ocupaților din Republica Moldova.

Sursa: www.tv8.md

Scrie un comentariu