Rolul-cheie în prevenirea conflictelor poate aparține femeilor, și organizațiile internaționale și regionale au capacitatea de a sprijini implicarea femeilor în acest proces. Aceasta a fost concluzia la care s-a ajuns la seminarul regional de două zile pe tema „Rolul femeilor și tinerilor în prevenirea conflictelor în Asia Centrală“, care a avut loc în Almaty, Kazahstan.

Evenimentul a fost organizat și desfășurat în comun de către Centrul Regional pentru diplomația preventivă pentru Asia Centrală (UNRCCA), Multi structura de ramură a „UN Women“  în Asia Centrală și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) pentru Europa de Est și Asia Centrală.

Nargis Azizov, Șeful interimar al MCO în Asia Centrală, a salutat participanții. Ea a vorbit despre importanța conștientizării agendei în domeniul drepturilor femeilor, pacea și securitatea pentru prevenirea și soluționarea conflictelor. În Asia Centrală, această înțelegere va fi dezvoltată în procesul de statele în curs de dezvoltare să pună în aplicare planuri naționale de acțiune pentru Rezoluția 1325. Consiliului de Securitate al ONU a remarcat că „acest lucru nu este un document oficial, dar scopul real, succesul în realizare care va necesita resurse și monitorizare.“

Un document intitulat „Recomandarea generală nr. 30,“ Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor solicită statelor să elaboreze rapoarte cu privire la acțiunile întreprinse pentru implicarea femeilor în procesele de pace și stabilitate, precum și măsuri pentru a asigura siguranța acestora în perioade de conflict. Executarea obiectivului 5 și 16 de dezvoltare durabilă (ODD) obligă statul să acorde femeilor mai multe oportunități de influență în soluționarea conflictelor.

Reprezentanți ai guvernului din cinci state din Asia Centrală, Afganistan, Azerbaidjan și Iran, organizațiile regionale și internaționale, comunitatea de experți independenți au adunat în Almaty pentru a face schimb de opinii cu privire la practica de a consolida poziția femeilor și a tinerilor în prevenirea conflictelor și consolidarea păcii în Asia Centrală. Participanții au fost de acord că femeile la nivel de comunitate fac deja o contribuție semnificativă la prevenirea și soluționarea conflictelor, este necesar să se definească mecanismele de punere în aplicare a acestei influențe la nivel național.

Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU, Petko Draganov a subliniat că „noi am cunoscut femei puternice care au cautat modalități de a preveni escaladarea în continuare a conflictului.“ El a adăugat că „pe baza acestei experiențe, trebuie să fim pe deplin conștienți de necesitatea participării femeilor în lupta împotriva terorismului și extremismului, ca un factor-cheie în menținerea păcii și stabilității la toate nivelurile. De la nivel local la nivel regional și interstatale“

Sabine Freizer, consilier regional „UnWomen“ cu privire la guvernare, pace și stabilitate pentru Europa și Asia Centrală, a dat exemple de modul în care extremismul violent a afectat viața femeilor din Tadjikistan și Kârgâzstan. Aceste date au fost colectate în timpul cercetării de teren, aproximativ 20% din totalul de-a lungul ultimilor ani, care au mers în Siria și Irak să se alăture în rândurile grupurilor ISIS, erau femei. Ea a subliniat că „cu femeile din toate categoriile sociale, de la profesori la primari și activiști ai societății civile sunt implicați în prevenirea extremismului, prin creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la pericolele extremismului și dezvoltarea gândirii critice, în special în rândul tinerilor.“

Evenimentul organizat face parte dintr-o serie de dialoguri strategice privind menținerea stabilității și are loc anual sub conducerea UNRCCA. Aceasta este o platformă regională eficientă pentru schimbul de idei între reprezentanți ai guvernului, ai societății civile și experți în regiunea Asiei Centrale. Participanții au fost unanimi în opinia lor că este necesar să se sprijine pe deplin și să asigure implicarea femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor la nivel național și internațional, precum și de a crea mai multe oportunități pentru schimbul de experiență în regiunea Asiei Centrale și dincolo.

Sursa: www.eca.unwomen.org

Scrie un comentariu