În cadrul şedinţei de astăzi a Executivului, a fost aprobată Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017 -2021, precum şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia.

Scopul Strategiei constă în abilitarea femeilor şi realizarea de facto a egalității între femei și bărbați în Republica Moldova, prin realizarea a cinci obiective generale urmate de obiective specifice, pe domeniile de referință: asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi; fortificarea mecanismului instituţional de asigurare a egalităţii între femei şi bărbaţi; combaterea stereotipurilor în societate și promovarea comunicării non-violente; promovarea egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare; bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen.

Obiectivele trasate pe următorii cinci ani reflectă tendinţele globale şi realizarea angajamentelor asumate pe plan internaţional de către Republica Moldova, axate pe asigurarea respectării drepturilor omului, funcţionarea democraţiei şi creşterea economică bazată pe competitivitate.

Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de Acțiuni al Strategiei  se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse.

Sursa: http://gov.md/ro/content/executivul-aprobat-strategia-pentru-asigurarea-egalitatii-intre-femei-si-barbati 

Scrie un comentariu